1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ABC Asigurari prelungeste cu doua ...

ABC Asigurari prelungeste cu doua luni, pana la 19 august, data limita de subscriere la infuzia de capital de 34 milioane de lei

Termenul limita de subscriere in cadrul celei de-a doua sesiuni de majorare a capitalului social al ABC Asigurari, in cuantum de 34 milioane de lei, de la 19,76 la 53,76 milioane de lei, a fost prelungit cu doua luni, pana la data de 19 august 2022, potrivit unui anunt al companiei.

"Va aducem la cunostinta ca prin Hotararea nr. 231/17.06.2022, Consiliul de Administratie al societatii a decis, in temeiul punctului 4, litera c) din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 42/30.03.2022, prelungirea datei-limita de efectuare a subscrierilor si varsamintelor in cea de-a doua sesiune de majorare pana la finalul zilei de 19.08.2022 ", se arata intr-un anunt al companiei.

Prima sesiune de subscriere s-a incheiat la 6 iunie 2022, varsamintele insumand aproape 600.000 lei. A doua sesiune avea ca termen limita initial data de 20 iunie 2022.

"Consiliul de Administratie a constatat, prin Hotararea nr. 230/09.06.2022, ca numarul de actiuni ramase si care pot fi subscrise si varsate in a doua sesiune de subscriere este de 3.339.979 actiuni, avand o valoare nominala totala de 33.399.790 lei", se arata intr-un alt anunt al companiei.

ABC Asigurari are in derulare o infuzie de capital de 34 milioane de lei, la 53,76 milioane de lei, actionarii companiei fiind chemati sa subscrie noile titluri emise in functie de cotele de participare la finele lunii februarie. Operatiunea urmareste prevenirea impactului negativ al insolventei Hidroconstructia, actionarul majoritar.

Potrivit unei decizii a actionarilor din 30 martie, vor fi emise 3,4 milioane de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/titlu.

Infuzia de capital are ca scop, potrivit convocatorului sedintei actionarilor, cresterea lichiditatilor necesare activitatii, sustinerea strategiei de dezvoltare si respectarea reglementarilor aplicabile activitatii ABC Asigurari.

"Pentru prevenirea impactului negativ al insolventei Hidroconstructia si pentru cresterea lichiditatilor necesare activitatii si sustinerii strategiei de dezvoltare a societatii, societatea a avansat pe cale statutara o procedura de majorare a capitalului social de 34.000.000 lei, de la 19.760.000 lei la 53.760.000 lei, prin emitere de actiuni noi la aceeasi valoare nominala de 10 lei/actiune adresata actionarilor sai, majorare aprobata de AGEA intrunita in data de 30 martie 2021", scrie in raportul anual al companiei.

In document se precizeaza ca, la data de 11 februarie 2022, ANAF a solicitat executarea unei polite de garantie in valoare de 21.112.218 lei.

"Inca de la pronuntarea instantei privind intrarea in insolventa a Hidroconstructia, conducerea executiva impreuna cu conducerea administrativa a intreprins permanent actiuni si a luat masuri pentru a monitoriza aceasta situatie, a analizat permanent posibilul impact asupra profilului de risc, a calculat indicatorii de solvabilitate in posibile scenarii si abaterile de la ipotezele care stau la baza calcularii acestora, a anuntat ASF corespunzator, luand masurile necesare pentru incadrarea in indeplinirea obligatiilor in functie de dinamica proceselor. Mentionam ca, potrivit comunicarii primite, Hidroconstructia a depus contestatie la actiunile ANAF privind decaderea din esalonare si emiterea de pretentii. Mentionam ca dauna a fost contabilizata in exercitiul financiar 2022 si a fost achitata in data de 21.03.2022. Concomitent cu achitarea daunei catre ANAF, Societatea a transmis deja administratorului judiciar numit in cadrul procedurii de insolventa o cerere de plata pentru suma de 21.112.218 lei, pe care o considera creanta curenta nascuta dupa data deschiderii procedurii de insolventa. Aceasta creanta este garantata pana la limita valorii garantiilor reale (ipoteca imobiliara de rang 1). Pentru achitarea daunei a fost necesara vanzarea unui portofoliu de investitii pentru un pret total de 12.156.889 lei, pretul fiind superior valorii nete contabile inregistrate la 31.12.2021", se mai spune in raport.

Pe baza a doua scenarii realizate de catre asigurator, pe baza datelor neauditate ale impactului daunei asupra ratelor de SCR si MCR de la 31.12.2021, in ambele scenarii (1- recuperare integrala a daunei platite sau 2 - recuperare de 60% a daunei platite ce corespunde procentului mediu de recuperare din regrese aferent activitatii din Romania) rata de acoperire SCR este de peste 100%, iar rata de acoperire MCR este de peste 190%.

Pe baza datelor auditate Solvency II la 31.12.2021 si intr-un scenariu realizat de societate (nesupus auditului) cu o recuperare de 40% a daunei platite, rata de acoperire SCR este de peste 100%.

ABC Asigurari a fost infiintata in anul 1997 si emite doar asigurari generale. Anul trecut, compania a obtinut profit si subscrierile s-au apropiat de 54 milioane de lei, in crestere fata de 2021.

Actionarul majoritar al asiguratorului este Hidroconstructia, cu un pachet de 58,11% din capitalul social.