1asig.ro
Solvency II

UPDATE (04.10.2016): TABEL CARTARE DOCUMENTE PENTRU IMPLEMENTARE SOLVENCY II

Descarca  documentul AICI.

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/1376 AL COMISIEI de stabilire a informatiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice si a fondurilor proprii de baza in vederea efectuarii raportarii ce vizeaza datele de referinta cuprinse intre 30 iunie si 29 septembrie 2016 in conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

REGULAMENT DELEGAT (UE) 2016/467 AL COMISIEI de modificare a Regulamentul delegat (UE) 2015/35 in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la calcularea cerintelor de capital pentru mai multe categorii de active detinute de societatile de asigurare si reasigurare. Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 01.04.2016 .

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

DECIZIE NR. 1143/ 2016  privind abrogarea Deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3.223/2015 privind aplicarea de catre societati a ghidurilor emise de Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale pentru implementarea regimului de supraveghere Solvabilitate II

Descarca AICI textul Deciziei nr. 1143/ 2016.  

REGULAMENTE ale CE privind Standardele Tehnice de aplicare pentru regimul Solvabilitate II, aplicabile direct de catre toate societatile din Uniunea Europeana.

UPDATE 12.01.2015: GLOSAR DE TERMENI SOLVENCY II

Descarca AICI GLOSARUL DE TERMENI SOLVENCY II - varianta revizuita de ASF.