1asig.ro
1asig.ro

Societatile mutuale de asigurare isi pot face aparitia pe piata locala

5 min. / 1.540 cuvinte
Legea privind societatile mutuale de asigurare a fost publicata, miercuri - 24 aprilie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, intrand in vigoare in trei zile, respectiv din 27 aprilie. Astfel, aceste noi tipuri de societati si-ar putea face aparitia pe piata locala.

PROMO


Ea devine Legea nr. 71/2019.

In acest caz, urmeaza ca Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF sa elaboreze legislatia secundara pentru ca aceasta lege sa poata fi aplicata.

"In vederea desfasurarii activitatii de asigurare in conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice, persoanele juridice si/sau entitatile fara personalitate juridica infiintate potrivit legii se pot asocia si pot constitui pe teritoriul Romaniei societati mutuale de asigurare, cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi", se arata in lege.

Societatea mutuala de asigurare este definita ca "persoana juridica fara scop lucrativ, cu un numar nelimitat si variabil de membri, constituita conform prezentei legi, avand ca obiect desfasurarea activitatii de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se finanteaza, in principal, prin contributiile membrilor".

Societatile mutuale includ in mod obligatoriu in denumire sintagma "societate mutuala de asigurare".

Prezenta lege reglementeaza:
a) constituirea si organizarea societatilor mutuale;
b) cerinte specifice societatilor mutuale privind autorizarea, functionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice in societati de asigurare pe actiuni, dizolvarea, lichidarea si alte aspecte privind activitatea acestora.

Conform Art. 3., alin. (1), Societatile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor sai si plata de despagubiri si indemnizatii de asigurare catre acestia, beneficiarii contractelor si/sau tertii pagubiti, in cazul producerii riscurilor asigurate. (2) Societatile mutuale desfasoara numai activitate de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualitatii.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), societatile mutuale pot incheia cu membrii lor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica si contracte de asigurari de grup pentru angajatii acestora, fara ca acestia din urma sa devina membri, obligatia achitarii contributiilor prevazute de prezenta lege, de actul constitutiv si de contractele in cauza revenind respectivilor membri.

Potrivit legii, numarul membrilor fondatori ai societatilor mutuale, la constituire, este de minimum 5, acestia nefiind conditionati de dobandirea calitatii de asigurat la momentul constituirii; acestia incheie contractul de asigurare ulterior obtinerii autorizatiei de functionare.

"Numarul membrilor societatilor mutuale este de minimum 5; in cazul in care societatea mutuala are mai putin de 5 membri pe o perioada de 12 luni consecutive, adunarea generala a membrilor sai hotaraste de indata dizolvarea si lichidarea societatii, cu informarea in termen de 5 zile lucratoare a A.S.F. de catre conducerea societatii mutuale in cauza; actul constitutiv prevede modul de organizare a adunarii generale a membrilor inclusiv in aceste situatii. Societatile mutuale nu sunt dizolvate daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de membri prevazut de prezenta lege este reintregit", se mai spune in document.

Fiecare membru are dreptul la un vot.

Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot detine calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiuni in virtutea legii aplicabile in domeniul bancar si nebancar, infractiuni de fals, frauda sau infractiuni financiare, spalarea banilor si finantarea terorismului, manipularea pietei de capital, utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate, infractiuni contra patrimoniului, camata si coruptie, infractiuni privind regimul fiscal ori pentru alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa sau protectia consumatorului, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.

Resursele financiare ale societatilor mutuale sunt constituite din: a) fondul initial; b) fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile; c) contributii fixe si/sau variabile; d) contributii suplimentare; e) alte resurse prevazute in actul constitutiv.

Toate contributiile membrilor sunt varsate exclusiv in numerar, neadmitandu-se contributii in natura.

Contraventii

Potrivit Art. 29, in functie de natura si gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica societatilor mutuale una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale:
a) avertisment scris;
b) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei;
c) limitarea operatiunilor;
d) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare partiala sau totala, pentru una sau mai multe categorii de asigurari practicate;
e) retragerea autorizatiei societatii mutuale.

De asemenea, Consiliul A.S.F. poate aplica conducerii societatilor mutuale si/sau persoanelor care detin in cadrul acestora functii-cheie ori alte functii critice una sau ambele dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
a) retragerea aprobarii acordate de catre A.S.F.;
b) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea ASF pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani de la comunicarea deciziei de sanctionare sau de la o alta data mentionata expres in aceasta.

Legea intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia art. 29 - Contraventii, care intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.


1.643 accesari