1asig.ro
1asig.ro

Proiectul de norma privind calculul tarifelor maxime RCA a fost lansat in dezbatere publica

5 min. / 1.540 cuvinte
Ca urmare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 54/2016 privind asigurarile RCA, ASF a lansat in dezbatere publica un proiect de norma privind metodologia de calcul de catre ASF al tarifelor de prima maxime pentru acest tip de polite.

PROMO


Principalele prevederi ale proiectului de norma supus aprobarii sunt urmatoarele:

 • Structura tarifului va fi construita prin segmentarea pe riscuri similare, luandu-se in considerare criterii de risc precum: tipul asiguratului (persoana fizica sau persoana juridica), varsta persoanei fizice, caracteristicile tehnice ale vehiculului (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri);
 • Tarifele se vor calcula pentru fiecare dintre categoriile de vehicule enumerate, cu luarea in considerare a criteriilor de risc stabilite, pe perioade de un an, pentru limitele de despagubire prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA;
 • Dat fiind faptul ca pentru determinarea unui tarif de prima pentru asigurarea unui eveniment incert este necesara efectuarea de estimari ale probabilitatilor asociate cu aparitia si/sau severitatea unui eveniment (estimari care se bazeaza pe istoricul evenimentelor intamplate si pe proiectiile tendintelor), ASF va utiliza metoda primei de risc, care furnizeaza suma necesara, pentru fiecare unitate de expunere, pentru plata daunelor aparute, acoperirea cheltuielilor de administrare si de achizitie inclusiv taxe RCA.
 • In scopul estimarii primei de risc, ASF va determina separat:
  - frecventa daunelor istorica, care reprezinta raportul dintre numarul daunelor si expunerea la risc (durata de asigurare a politei, exprimata in ani, cumulata pentru portofoliul de polite care au cel putin o zi de acoperire de risc in perioada de referinta);
  - dauna medie istorica (costul daunelor raportat la numarul daunelor, unde costul daunelor include daunele platite in perioada de referinta cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele intamplate si avizate in perioada de referinta, dar inca neplatite la sfarsitul perioadei de referinta);
  - impactul tendintelor in dauna medie istorica si frecventa istorica a daunelor, pentru a determina frecventa asteptata si dauna medie asteptata pentru perioada de acoperire a tarifului de prima;
  - impactul daunelor intamplate si neavizate.
 • Datele utilizate in modelarea tarifelor de prima maxime sunt cele agregate la nivelul pietei RCA si furnizate de societatile de asigurare autorizate sa practice RCA;
 • Pentru estimarea tarifelor de prima maxime se va determina si aplica si un interval de incredere centrat in valoarea medie a primelor (diferenta intre limita superioara a intervalului de incredere pentru medie si media), interval determinat cu o probabilitate relevanta din punct de vedere statistic.
Categoriile de vehicule vor fi:
 • autoturisme, autoturisme de teren si autovehicule mixte cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 tone si maxim 9 locuri;
 • autovehicule pentru transport persoane (microbuze, autobuze, autocare, inclusiv autospecializate) cu mai mult de 9 locuri;
 • motociclete, mopede, motocicluri si ATV-uri cu sau fara atas;
 • tractoare rutiere;
 • autovehicule destinate transportului de marfuri;
 • remorci si semiremorci;
 • alte vehicule (vehicule cu regim special, utilaje etc.).
Criterii de risc considerate in structura tarifelor de prima maxime

Structura tarifului este construita prin segmentarea pe riscuri similare, luandu-se in considerare criterii de risc precum tipul asiguratului (persoana fizica sau persoana juridica), varsta persoanei fizice, caracteristicile tehnice ale vehiculului (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri), astfel:
 • Grupe cilindree autoturisme: sub 1200; 1201 - 1400; 1401-1600; 1601 - 1800; 1801 - 2000; 2001-2500; peste 2500;
 • Grupe numar locuri autovehicule transport persoane: 10-17; 18-40; 41-65; peste 65;
 • Grupe cilindree motociclete, mopede, motocicluri si ATV-uri cu sau fara atas: 1-50; peste 50;
 • Grupe putere tractoare rutiere (CP): sub 45; peste 45;
 • Grupe masa maxima autorizata autovehicule destinate in principal transportului de marfuri (kg): <2300; 2301 - 3499; 3500 - 7499; 7500 - 15999; peste 16000;
 • Grupe masa maxima autorizata remorci si semiremorci (kg): <750; 751-3500; 3501-10000; peste 10000;
 • Grupe varsta persoane fizice autoturisme: <25 ani; 26-30 ani; 31-40 ani; 41-50 ani; 51-65 ani; >65 ani.
Pentru categoria "alte vehicule" nu se vor utiliza criterii de risc separate.

ASF va calcula tarifele de prima maxime pentru fiecare categorie de vehicule si luand in considerare criteriile de risc, pe perioade de un an, pentru limitele de despagubire prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA.

Principii generale

Pentru determinarea unui tarif de prima pentru asigurarea unui eveniment incert, sunt efectuate estimari ale probabilitatilor asociate cu aparitia si/sau severitatea unui eveniment, estimari care se bazeaza pe istoricul evenimentelor intamplate si pe proiectiile tendintelor.

In calcularea tarifelor de prima maxime, A.S.F. utilizeaza metoda primei de risc, care furnizeaza suma necesara, pentru fiecare unitate de expunere, pentru plata daunelor aparute, acoperirea cheltuielilor de administrare si de achizitie inclusiv taxe R.C.A.

Pentru estimarea primei de risc, A.S.F. determina separat:
 • frecventa daunelor istorica, care reprezinta raportul dintre numarul daunelor si expunerea la risc (durata de asigurare a politei, exprimata in ani, cumulata pentru portofoliul de polite care au cel putin o zi de acoperire de risc in perioada de referinta);
 • dauna medie istorica, care reprezinta costul daunelor raportat la numarul daunelor, unde costul daunelor include daunele platite in perioada de referinta cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele intamplate si avizate in perioada de referinta, dar inca neplatite la sfarsitul perioadei de referinta;
 • impactul tendintelor in dauna medie istorica si frecventa istorica a daunelor, pentru a determina frecventa asteptata si dauna medie asteptata pentru perioada de acoperire a tarifului de prima;
Pentru estimarea tarifelor de prima maxime se determina un interval de incredere centrat in valoarea medie a primelor, cu o probabilitate relevanta din punct de vedere statistic.

Date utilizate in calculul tarifelor de prima maxime

Pentru determinarea tarifelor de prima maxime RCA, ASF utilizeaza datele agregate la nivelul pietei R.C.A., astfel:
 • date privind expunerea la risc si daunele intamplate in anii de accident 2013 - 2015 si avizate pana la data de 30 iunie 2016, fie ca sunt platite sau in rezerve de daune avizate la 30 iunie 2016, pe categorii de vehicule si criterii de risc, pentru a determina frecventa daunelor istorica, dauna medie istorica si impactul daunelor intamplate si neavizate;
 • date privind numarul si costul daunelor pentru perioada 01.01.2010 - 30.06.2016, pentru stabilirea tendintelor;
 • rata cheltuielilor determinata ca medie a ultimilor 3 ani, conform raportarilor contabile centralizate la nivel de piata, care reprezinta cuantumul cheltuielilor de administrare, achizitie, taxe si contributii aferente activitatii RCA impartit la cuantumul primelor brute castigate;
 • date privind structura portofoliului istoric pe clase de bonus - malus, pentru a cuantifica ajustarea tarifului rezultat la categoria de tarif pentru clasa de bonus - malus B0, astfel cum aceasta este definita de Norma ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificarile si completarile ulterioare.
Estimarea primei de risc

In cazul autoturismelor detinute de persoanele fizice, ASF modeleaza prima de risc utilizand modele liniare generalizate (GLM) pentru frecventa daunelor si dauna medie, prin crearea de segmente in functie de caracteristicile obiectului asigurat (cilindree) si ale persoanei asigurate (varsta).

In cazul celorlalte categorii de vehicule, ASF estimeaza prima de risc prin analiza univariata, ca produs dintre frecventa daunelor si dauna medie aferente fiecarei categorii, tinand cont de un singur criteriu de risc.

Determinarea tarifelor de prima maxime

Tariful de prima maxim se va calcula utilizand formula:Unde:

PR - prima de risc;
IBNR - factorul de incarcare aferent rezervei de daune intamplate, dar neavizate;
f - rata anuala de modificare a frecventei daunelor (trendul frecventei daunelor);
i - rata anuala de modificare a inflatiei daunelor (trendul severitatii daunelor); 5
t - diferenta (in ani) dintre data medie de aparitie a daunelor din perioada de aplicare a tarifului si data medie de aparitie a daunelor din perioada de analiza;
ch - cheltuielile asiguratorului exprimate ca procent din prima bruta (taxe, cheltuieli de achizitie, de administrare, alte cheltuieli);
bm - incarcarea aferenta sistemului bonus - malus;
Delta - determinat statistic ca diferenta intre limita superioara a intervalului de incredere pentru medie si media.

Propunerile, observatiile, comentariile se trimit la adresa actuariat@asfromania.ro. Proiectul este supus consultarii publice pentru o perioada de 5 zile, incepand cu data de 29 septembrie.

Descarcati aici proiectul de norma si nota de fundamentare.

5.094 accesari