1asig.ro
1asig.ro

Proiectul de buget pe 2019 - principalele cifre!

5 min. / 1.540 cuvinte
Ministerului de Finante a fost publicat, joi seara, pe site-ul sau, prezentarea Bugetului pe 2019. Potrivit documentului, PIB-ul Romaniei va depasi 1.022.500 milioane lei anul acesta, iar cresterea economica prevazuta este de 5,5% - cu mult peste prognoza institutiilor europene.

De exemplu, Banca Mondiala estimeaza ca economia Romaniei va inregistra o crestere de 3,5% in 2019.

Conform proiectului bugetului pe 2019 publicat de Ministerul Finantelor Publice, in anul 2019 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu incadrare in tinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.Datoria publica

In anul 2017 Romania se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scazut nivel de indatorare, cu o valoare a datoriei publice in PIB de 35,1%, semnificativ sub nivelul inregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB) si Uniunii Europene (83,2% din PIB ).

Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfarsitul anului 2018 este de 34,9 % din PIB, iar pe termen mediu (2019 - 2021) se va situa sub 40% din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht .

Pentru anul 2019 se estimeaza un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt inregistrate la contributiile de asigurari sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii si pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta 35,9% din PIB.

Cele mai mari ponderi in PIB le au:

- Cheltuielile cu asistenta sociala - estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mentin la aceeasi pondere ca si in anul 2018);

- Cheltuielile de personal - in suma de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicarii Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, insa pe orizontul de referinta se inregistreaza o traiectorie descendenta a ponderii acestora in PIB;

- Cheltuielile cu bunuri si servicii - estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), in crestere cu 1,8 miliarde lei fata de cele efectuate in anul 2018; din aceasta crestere 1,5 miliarde de lei reprezinta bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate;

- Cheltuielile cu investitiile - preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), in crestere cu 12,5 miliarde lei fata de 2018.

- Cheltuielile cu dobanzile aferente datoriei publice - estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusa in PIB de 1,3% in anul 2019 fata de 1,4% in anul 2018.

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt:

Sustinerea investitiilor publice - prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentand aproximativ 4,57% din PIB.

Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizeaza:

- Programul National de Dezvoltare Locala : 2,5 miliarde lei;
- Programul de interes public si social derulat de Compania Nationala de Investitii : 1,1 miliarde lei;
- investitii ale operatorilor din industria de aparare 0,2 miliarde lei;
- investitii in infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finantate din fonduri europene;
- investitii in domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Sanatatea - suma alocata acestui domeniu, a fost majorata cu cca. 5 miliarde fata de 2018, ceea ce inseamna o crestere de 12% (exclusiv subventia de echilibrare), atat in bugetul Ministerului Sanatatii cat si cel al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatura, investitii si echipamente in spitale, in special pentru achitizia de incubatoare si ecografe si 305,3 milioane lei din imprumutul acordat de BIRD achizitiei de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

Educatie - s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentand o majorare de 47%, pentru acoperirea cresterilor salariale, pentru investitii (2 miliarde lei) - pentru implementarea unor proiecte finantate din fonduri europene in vederea modernizarii procesului de predare-invatare cu ajutorul tehnologiilor informatiilor si comunicarii, prin dotarea scolilor cu table interactive.

De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din invatamantul preuniversitar.

In bugetul pentru anul 2019 a fost prevazuta alocarea de 2% din PIB pentru aparare, conform angajamentelor asumate fata de partenerii din NATO.

Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor incepand cu luna septembrie 2019 - ceea ce reprezinta o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurarilor sociale de stat.

In bugetul asigurarilor sociale de stat viramentele catre sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

S-au alocat in bugetele institutiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finantarea actiunilor aferente Presedintiei Consiliului UE.

Sustinerea mediului de afaceri - au fost cuprinse in buget credite de angajament pentru urmatoarele Programe guvernamentale:De asemenea, in proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, sunt cuprinse:

- Pentru Fondul de Dezvoltare si Investitii: plata de dobanzi 100 milioane lei si rambursari de imprumuturi in valoare de 200 milioane lei (aferente unui plafon de imprumut de 5 miliarde de lei si un plafon de trageri de 500 milioane lei). Prin acest Program se asigura imprumuturi ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale universitatilor din veniturile trezoreriei pentru investitii, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.

- Programul statiuni balneare, programul "gROwth - investim in copii, investim in viitor", programul "Investeste in tine", programul Sprijinirea cinematografiei - 995 milioane lei credite de angajament si 162 milioane lei credite bugetare.

Alocari pentru bugetele locale

- 11,1 miliarde lei se aloca din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decat s-a alocat in anul 2018. Aceasta suma se adauga la veniturile proprii ale unitatilor administrativ teritoriale care se vor incasa in anul 2019 precum si excedentele acumulate pana la sfarsitul anului 2018, in valoare de 13,1 miliarde lei dar si sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, adica 2,3 miliarde lei.

- 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizeaza bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cat s-a repartizat in anul 2018;

- 10,9 miliarde de lei - totalul subventiilor de la bugetul de stat care se aloca prin bugetele unor ministere pentru investitii (PNDL, spitale, scoli, cofinantate proiecte finantate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) si asistenta sociala si din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate;

La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut in vedere asigurarea:

- La Consiliile Judetene - minim 400 lei/locuitor la nivelul judetului, comparativ cu 250 lei/locuitor in anul 2018.
- La municipii (cu exceptia Municipiului Bucuresti), orase, comune - 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor in anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, fata de 1 milion de lei in anul 2018, 6 milioane lei la orase, comparativ cu 3 milioane lei in anul 2018 si 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei in anul 2018.
- La Municipiul Bucuresti - minim 1.450 lei/locuitor.
- La Sectoarele Municipiului Bucuresti - minim 1.350 lei/locuitor.
- Finantarea integrala din bugetul local a cheltuielilor de asistenta sociala aferente protectiei copilului si persoanelor cu handicap, precum si contributiile pentru personalul neclerical, in suma de 6,3 miliarde lei.

Astfel, totalul sumelor care se aloca din veniturile bugetului de stat si din subventii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decat cele alocate in anul 2018 ceea ce reprezinta 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.

Descarca de aici Prezentarea bugetului 2019.1.783 accesari