1asig.ro
1asig.ro

Proiectul Legii RCA, transmis Parlamentului si Ministerului Finantelor Publice

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara a inaintat comisiilor de buget-finante din Senat si Camera Deputatilor, precum si Ministerului Finantelor Publice, institutia care are drept de initiativa legislativa pentru domeniile reglementate si supravegheate de ASF, o propunere de proiect privind o noua lege care sa reglementeze piata RCA.

Proiectul a fost elaborat de ASF in urma unui proces de consultare cu asociatiile asiguratorilor si transportatorilor auto, la care au luat parte si reprezentanti ai mai multor institutii.

Acesta este structurat pe 8 capitole si cuprinde 38 de articole. Conform unui anunt al ASF, acesta acopera domeniul de aplicare si definitiile notiunilor folosite, dispozitii privind contractul si polita de asigurare RCA, incetarea, nulitatea si rezilierea contractului RCA, scopul asigurarii RCA, obligatiile asiguratului si cele ale asiguratorului, dreptul asiguratorului de a solicita recuperarea sumelor platite, compensarea directa intre asiguratorii RCA, verificarea asigurarii RCA, asigurarea de frontiera, sanctiuni, dispozitii finale si tranzitorii.

"In esenta, proiectul de lege propus are in vedere reglementarea contractului de asigurare RCA pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, in baza caruia sunt stabilite conditiile generale si particulare ale acoperirii unei asigurari RCA", precizeaza institutia.

Proiectul reglementeaza persoanele care au obligatia sa incheie contracte RCA si exceptiile de la aceasta obligatie, limitele teritoriale de acoperire, limitele de raspundere, riscurile acoperite si excluderile, elemente privind stabilirea si plata despagubirilor, facilitatile si penalizarile aplicabile asiguratilor si asiguratorilor, organizarea si functionarea Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule din Romania ca fond national de protectie, organism de plata a despagubirilor, centru de informare si organism de compensare.

"Alaturi de proiectul elaborat la capatul procesului de consultare cu UNSAR, COTAR, UNTRR, CONPIROM, FEDRA, APIA, ASSAI au fost transmise si propunerile discutate in cadrul grupului de lucru dedicat, dar care nu au fost incorporate in document, insotite de comentariile si observatiile Autoritatii", mai precizeaza ASF.

5.745 accesari