1asig.ro
1asig.ro

Proiect de modificare a Legii RCA. Vezi cele 5 schimbari preconizate si reactia pietei de asigurari!

5 min. / 1.540 cuvinte
Un Proiect de lege ​privind modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto - RCA (Legea 132/2017) a fost elaborat si publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), dupa ce Comisia Europeana a avertizat Romania privind posibile incalcari ale unor directive europene. Printre modificarile propuse se numara schimbarea modului de funcționare a "asiguratului cu risc ridicat", eliminarea obligatiei ASF de a reglementa modul de calcul al tarifelor de prima, dar si abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile.

Schimbari preconizate


Avand in vedere emiterea de catre Comisia Europeana a Avizului motivat in data de 26.07.2019 si ținand cont de urgența indeplinirii obligațiilor si respectarii termenului impus, se propune modificarea prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si tramvaie, se precizeaza in Expunerea de Motive a Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si tramvaie - RCA.

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 are in vedere in principal urmatoarele:

1.  Se propun modificari asupra modului de funcționare a "asiguratului cu risc ridicat":
Intrucat Comisia Europeana considera ca prin actualul mod de funcționare este ingradita libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate si ofertate de catre BAAR si nu de catre asiguratorul RCA, propunerea de modificare a legislației are in vedere eliminarea obligației BAAR de ofertare a primei de asigurare in cazul asiguratului cu risc ridicat.

Totodata, se are in vedere instituirea obligațiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor si procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc si condițiile de incheiere a asigurarii, asumate de catre toți membrii BAAR, precum si de stabilire a unor reguli de conduita aplicabile membrilor sai inclusiv cu privire la incheierea asigurarii RCA in cazul asiguraților cu risc ridicat.

2. Se propune abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de vanzare ale poliței de asigurare ce pot fi incluse de catre asiguratori in calculul tarifelor de prima.

3. Se propune eliminarea obligației A.S.F. de reglementare a modului de calcul al tarifelor de prima, a criteriilor de risc, a indicilor de incarcare, a coeficienților de majorare si/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de prima, condiții in care calculul va avea in vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

4. Se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea suspendarii contractului RCA la cererea asiguratului avand in vedere hotararea CJUE din Cauza C80/2017 (Fundo de Garantia Automovel vs. Alina Juliana) care stabileste faptul ca obligația de asigurare este permanenta pe perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, indiferent daca exista sau nu intenția proprietarului de a utiliza acest vehiculul.

5. Se propune punerea in acord a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 132/2017 ce reglementeaza modul de distribuire a contractelor RCA cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurari, acestea intrand in vigoare ulterior publicarii legii RCA. Astfel, se reglementeaza la art.6 alin.(3), asumarea raspunderii pentru emiterea  tuturor  contractelor RCA indiferent de canalul de distribuție utilizat, fie direct sau prin intermediarii de asigurari sau de asigurari auxiliare, definiți conform Legii 236/2018.

Reactia pietei de asigurari


"Referitor la propunerile de modificare a legislatiei privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto fata de terti - RCA, initiate de catre Ministerul Finantelor si publicate saptamana trecuta, UNSAR va transmite punctul sau de vedere in termenul prevazut pentru consultarea publica", au preciat reprezentantii Uniunii, la solicitarea 1asig.ro.

"Proiectul propus de catre Ministerul Finantelor reprezinta o aliniere fireasca la cerintele Comisiei Europene, ca urmare a avertismentelor primite de Romania in legatura cu anumite prevederi ale Legii 132/2017 care nu erau conforme cu Directivele Europene", au spus acestia.

In acest context, UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania  subliniaza faptul ca informarea corecta si completa a publicului larg asupra acestui subiect este importanta, avand in vedere faptul ca vizeaza o industrie care plateste despagubiri de peste 2,9 milioane de euro in fiecare zi calendaristica si care gestioneaza peste 15 milioane de contracte de asigurare.

De asemenea, Cristian ROSU, Vicepresedintele Sectorului Asigurari - Reasigurari din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara - ASF, a transmis, luni, o prima reactie dupa publicarea proiectului de modificare a Legii RCA, precizand ca ASF va continua sa publice tarifele de referinta calculate de catre un expert independent si ca nu exista o presiune pe tarifele de prima RCA.

"Modificarile propuse de Ministerul Finantelor in ceea ce priveste Legea 132/2017 au drept scop clarificarea anumitor aspecte de forma care sa conduca la eliminarea perceptiei ca tarifele de prima RCA sunt sau pot fi stabilite de catre ASF", afirma Cristian ROSU.

"In urma modificarilor propuse, ASF va continua sa publice tarifele de referinta calculate de catre un expert independent, furnizand informatiile relevante privind evolutia daunalitatii (frecventa, dauna medie, etc.) pentru categoriile folosite si pana in prezent. De asemenea acestea vor include in continuare un nivel al cheltuielilor de achizitie si administrare mediu de 25%", a adaugat el.

Acesta a mai mentionat ca evolutiile recente privind cele doua componente de baza care determina tariful de prima nu conduc la concluzia unor cresteri semnificative a tarifelor de prima medii la nivel de piata in perioada urmatoare in piata RCA din Romania.

De asemenea, conceptul privind clientul cu risc ridicat se mentine si ulterior modificarilor propuse urmand ca administrarea acestor clienti sa se efectueze de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), conform politicilor interne proprii aprobate de membrii acestui organism.

"In concluzie, in momentul de fata nu exista o presiune pe tarifele de prima RCA iar modificarile propuse, in principal referitoare la forma si nu la fond, nu sunt de natura sa creeze premisele escaladarii acestora in perioada care urmeaza", a subliniat Cristian ROSU.


Reprezentanța Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis in iulie 2018 statului roman o scrisoare de informare cu privire la deschiderea de catre Comisia Europeana a procedurii de punere in intarziere in cauza 2018/4075 avand ca obiect legislația in vigoare in Romania referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terțelor persoane (RCA) si posibila incalcare, prin unele dispoziții conținute in aceasta, a unor prevederi ale Directivei 2009/138/CE si ale Directivei 2009/103/CE.

Conform scrisorii de punere in intarziere, Comisia Europeana considera ca, prin menținerea unor articole din Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si tramvaie (denumita in continuare Legea nr.132/2017) si din Norma A.S.F. nr.20/2017 privind asigurarile auto din Romania (denumita in continuare Norma nr.20/2017), nu au fost indeplinite obligațiile care revin Romaniei in conformitate cu art. 21 si art.181 ale Directivei 2009/138/CE si art. 14 al Directivei 2009/103/CE.

In opinia Comisiei Europene noua legislație in domeniul asigurarii de raspundere civila auto, adoptata in 2017, a introdus o serie de obligații in special obligația asiguratorilor de notificare prealabila sistematica a modificarilor aduse primelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA), limitarea ponderii costurilor administrative si de vanzare la calcularea primelor de asigurare, obligația ca plafoanele pentru primele platite de clienții cu risc ridicat sa fie calculate pe baza "tarifelor de referința", limitarea criteriilor de segmentare in funcție de riscuri la cele de care asiguratorii pot ține seama la calcularea primelor lor, toate aceste prevederi fiind incompatibile cu Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II).

Astfel, cu privire la prevederile Legii nr.132/2017, Comisia Europeana scoate in evidența faptul ca,  potrivit articolului 18 alineatul (4) "cheltuielile administrative si de vanzare ale poliței de asigurare, incluse in tariful de prima, nu pot depasi cumulat 25% din tariful rezultat".

De asemenea, Comisia Europeana arata ca masurile adoptate de Romania ingradesc libertatea asiguratorilor de a-si stabili propriile prime, in special: (i) in ceea ce priveste reflectarea cheltuielilor administrative si de vanzare in calcularea tarifelor de prima si  (ii) prin stabilirea unui plafon pentru tarifele de prima pe care asiguratorii le pot aplica "asiguraților cu risc ridicat" care le sunt alocați de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.

O incalcare a prevederilor art. 21 si art. 181 din Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II)  o reprezinta in opinia Comisiei Europene si prevederile articolului 18 alineatul (3) din Legea nr. 132/2017, acestea limitand baza de calcul si modul de calcul al tarifelor de prima RCA utilizat de catre asiguratorii RCA la cele reglementate de catre A.S.F. prin legislația secundara: "In calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de incarcare, coeficienți de majorare si/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementari ale ASF".

In condițiile mentionate, Comisia Europeana  a invitat guvernul roman sa transmita, in conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, observații cu privire la concluziile Comisiei si sa transmita documente suplimentare care sa clarifice interpretarea oficiala a unor alte articole asupra carora Comisia nu s-a pronunțat ca fiind incalcari, dar care sunt susceptibile a incalca legislația europeana.

In raspunsul sau din 20 noiembrie 2018 la scrisoarea de punere in intarziere, Guvernul Romaniei a furnizat mai multe clarificari si si-a exprimat intenția de a modifica o parte din dispozițiile legislative menționate in scrisoarea de punere in intarziere.

Ca urmare a analizarii raspunsului oficial primit din partea Romaniei cat si a proiectului de modificare a legislației naționale propus de catre autoritațile romane, Comisia Europeana a considerat ca prevederile legislației naționale din Romania actuale cat si unele din cele propuse contravin prevederilor legislației europene  condiții in care, in data de 26.07.2019 a transmis un Aviz motivat prin care a invitat Romania sa adopte intr-un termen de maximum doua luni de la primire toate masurile necesare pentru a se conforma prevederilor acestuia, se mai arata in documentul Ministerului de Finante.

Gasiti aici Proiectul de lege si Expunerea de motive.


Piata RCA a crescut usor, cu 4%, in primele sase luni din 2019, pana la aproximativ 1,91 miliarde de lei, aceasta fiind controlata de doi jucatori, cu o cota de 70%. In acelasi timp, se observa ca prima medie a inregistrat o crestere cu aproximativ 2%, in timp ce dauna medie a crescut cu 11,7%. Vezi TOPUL jucatorilor!
5.867 accesari