1asig.ro
1asig.ro

Parlamentul de la Chisinau a modificat Legea privind Comisia Nationala a Pietei Financiare. Vezi aici amendamentele aduse!

5 min. / 1.540 cuvinte
Particularitatile emiterii actelor cu caracter individual de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare din Moldova (CNPF) se vor stabili in regulamentul propriu al acesteia, se arata in noua lege care modifica actul normativ anterior de functionare al CNPF (nr. 192/1998), publicata de curand in Monitorul Oficial.

PROMO


Astfel, articolul 20 al noii Legi stipuleaza faptul ca "pentru exercitarea atributiilor sale CNPF emite decizii sub forma actelor normative (hotarari) si acte cu caracter individual (hotarari, ordonante, inscrieri protocolare), care se semneaza de catre Presedinte sau, in absenta acestuia, de catre Vicepresedintele imputernicit. Particularitatile emiterii actelor cu caracter individual se stabilesc in regulamentul propriu".

De asemenea, o alta modificare adusa de legiuitor prevede ca actele cu caracter individual emise de catre CNPF in adresa entitatilor supravegheate (in cazul asiguratorilor ar putea fi, spre exemplu, prescriptiile emise unor companii, efectuarea de expertize sau controale sau rezultatele controlului pentru o anumita companie etc.) nu vor mai fi publicate in Monitorul Oficial, ci se comunica destinatarilor contra semnatura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. De asemenea, comunicarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire se efectueaza la domiciliul sau la sediul persoanei, dupa caz.

Legea mai prevede ca "daca comunicarea actului nu este posibila prin niciuna dintre modalitatile prevazute, inclusiv in cazul in care destinatarul refuza luarea de cunostinta, actul se considera comunicat daca este disponibil la sediul CNPF. In acest din urma caz, drept dovada a comunicarii actului cu caracter individual serveste comunicatul oficial al CNPF privind disponibilitatea acestui act la sediul autoritatii, care se publica in termen de 10 zile pe pagina web oficiala a Comisiei Nationale si in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data intrarii in vigoare a acestuia este considerata data publicarii comunicatului oficial in Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

In ceea ce priveste restul actelelor normative ale CNPF care sunt obligatorii pentru toti participantii la piata financiara nebancara, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si vor intra in vigoare fie la data publicarii lor, fie la o alta data prevazuta in textul actului respective, se mai arata in noua Lege.

Vezi aici noua lege adoptata de Parlament!

2.788 accesari