1asig.ro
1asig.ro

Norma privind metodologia de calcul a tarifelor de referinta pe RCA a fost publicata in Monitorul Oficial

5 min. / 1.540 cuvinte
Norma nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinta pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie - RCA a intrat in vigoare marti, 5 septembrie a.c., dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial.

PROMO


Calculul tarifelor de referinta se va face semestrial de catre o societate cu expertiza recunoscuta in domeniu, contractata de catre A.S.F., conform formulei definite la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, cunoscuta ca Legea RCA, care a intrat in vigoare in iulie 2017.

Astfel, potrivit legii, tariful de referinta se calculeaza conform formulei:

T.ref = PR x (1+IBNR) x (1+f)t x (1 + i)t /(1-Ch-P) x (1-BM)

in care:

PR = prima de risc = dauna medie (Dm) x frecventa medie (Fm), rezultate pe baza datelor statistice; Dm si Fm sunt factori raportati la ultimii 5 ani;
IBNR = factorul de incarcare aferent rezervei de daune intamplate, dar neavizate sau insuficient avizate;
f = rata anuala de modificare a frecventei daunei, pe baza datelor statistice;
i = rata anuala de modificare a inflatiei (severitatii) daunelor, pe baza datelor statistice;
t = diferenta in ani dintre data medie de aparitie a daunelor din perioada de aplicare a tarifului de referinta si data medie de aparitie a daunelor din perioada de analiza;
Ch = cheltuielile asiguratorului determinate la valoare medie exprimat ca procent din prima bruta;
P = marja de profit exprimata ca procent din prima bruta; BM = incarcare datorita aplicarii sistemului bonus-malus.

"Tarifele de referinta sunt calculate pentru durate de valabilitate de un an, pentru limitele de despagubire prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor care decurg din incheierea contractelor RCA", se precizeaza in Norma.

Pentru determinarea tarifelor de referinta se utilizeaza urmatoarele categorii de vehicule:

a) autoturisme, autoturisme de teren si autovehicule mixte cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 tone si maximum 9 locuri;
b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri;
c) motociclete, mopede, motocicluri si ATV-uri cu sau fara atas;
d) tractoare rutiere;
e) autovehicule destinate transportului de marfuri;
f) remorci si semiremorci;
g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje, vehicule electrice etc.

Structura tarifului de referinta este construita prin segmentarea pe riscuri similare, luandu-se in considerare urmatoarele criterii de risc:

a) tipul asiguratului, respectiv persoana fizica sau persoana juridica;
b) caracteristicile tehnice ale vehiculului, respectiv capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri;
c) alti factori considerati relevanti, astfel incat sa se respecte principiile de omogenitate, credibilitate si semnificatie statistica.

Pentru determinarea primei de risc de referinta se calculeaza separat:

a) frecventa daunelor istorica, reprezentand raportul dintre numarul daunelor si expunerea la risc, respectiv durata de asigurare a politei de asigurare RCA, exprimata in ani, cumulata pentru portofoliul de polite care au cel putin o zi de acoperire de risc in perioada de referinta;
b) dauna medie istorica, reprezentand costul daunelor raportat la numarul daunelor, unde costul daunelor include daunele platite in perioada de referinta cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele intamplate si avizate in perioada de referinta, dar inca neplatite la sfarsitul perioadei de referinta;
c) impactul tendintelor in dauna medie istorica si frecventa istorica a daunelor, pentru a determina frecventa asteptata si dauna medie asteptata pentru perioada de acoperire a tarifului de prima;
d) impactul daunelor intamplate si neavizate sau insuficient avizate;
e) incarcarea de siguranta.

Perioada de referinta pentru datele istorice utilizate in determinarea primei de risc de referinta va cuprinde istoricul aferent ultimilor 5 ani de eveniment anteriori celui in care se efectueaza calculul.

Pentru determinarea tarifului de referinta se iau in considerare urmatoarele:

a) date privind structura portofoliului istoric pe clase de bonus/malus, pentru a cuantifica ajustarea tarifului rezultat la categoria de tarif pentru clasa de bonus/malus B0, astfel cum aceasta este definita conform prevederilor legale in vigoare;
b) cheltuieli de administrare si de achizitie determinate ca procent din prima bruta;
c) profit.

Tarifele de referinta pentru RCA, calculate de ASF, au intrat in vigoare, pentru prima data, pe 19 mai 2017, dupa sase luni de tarife plafonate.

2.785 accesari