1asig.ro
1asig.ro

Noi reguli pentru asigurarea judecatorilor si procurorilor

5 min. / 1.540 cuvinte
Normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor au fost publicate joi in Monitorul Oficial, moment in care au intrat in vigoare. Astfel, judecatorii si procurorii sunt obligati sa incheie polite de malpraxis individual, cu societatea de asigurari, sau prin intermediul angajatorului, adica instanta sau parchetul.

PROMO


Aceste norme stabilesc conditiile, termenele si procedura pentru asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, astfel cum aceasta este reglementata de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, fiecare judecator si procuror este obligat sa se asigure profesional, prin incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala, pentru riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu grava neglijenta, conform legii. Contractul de asigurare de raspundere civila profesionala nu acopera riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea functiei cu rea-credinta.

Judecatorii si procurorii eliberati din functie pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme pot incheia contracte de asigurare de raspundere civila profesionala pentru evenimentele si riscurile produse intr-o perioada anterioara, convenita cu asiguratorul.

"Contractul de asigurare se incheie individual de catre judecatorul sau procurorul asigurat. Contractul poate fi incheiat, cu acordul judecatorului sau procurorului, si de catre instanta sau parchetul cu personalitate juridica care are calitatea de angajator pentru judecatorul sau, dupa caz, procurorul asigurat. Contractul se incheie in numele si pentru fiecare persoana asigurata, care va fi mentionata intr-un tabel anexat la polita, cu precizarea limitelor de raspundere si a primelor de asigurare aferente fiecareia, conform optiunii exprimate. In acest caz, angajatorul retine si vireaza primele de asigurare in numele si pentru fiecare persoana asigurata", conform Art. 5 din norma.

In cazul in care se intentioneaza incheierea contractului de catre instanta sau parchetul cu personalitate juridica, in numele si pentru fiecare persoana asigurata, alegerea asiguratorului si a ofertei de asigurare ce va face obiectul contractului se realizeaza printr-o procedura transparenta, cu consultarea tuturor judecatorilor sau procurorilor din cadrul instantei sau parchetului respectiv.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului de asigurare intervine detasarea, delegarea, transferul sau promovarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului asigurat, contractul continua sa isi produca efectele, iar instanta, parchetul sau, dupa caz, institutia la care acesta urmeaza sa isi desfasoare activitatea retine si vireaza primele de asigurare, in urma informarii acestora.

Asigurarea acopera prejudiciul constatat prin hotararea definitiva a instantei pronuntata in actiunea in regres exercitata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, impotriva judecatorului sau procurorului asigurat care a cauzat erori judiciare in exercitarea functiei cu grava neglijenta, precum si cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, conform art. 2.223 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. In aceste conditii, asiguratorul suporta prejudiciul cauzat de asigurat prin erorile judiciare savarsite in perioada de valabilitate a politei de asigurare, inclusiv consecintele directe ale acestora produse ulterior expirarii politei, precum si pretentiile de despagubire formulate impotriva asiguratului de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in perioada de valabilitate a politei, determinate de erori judiciare savarsite de asigurat intr-o perioada retroactiva, convenita de parti.

La incheierea contractului de asigurare, asiguratul il informeaza pe asigurator de existenta oricarei actiuni in regres exercitate impotriva sa. De asemenea, in cazul producerii riscului asigurat, asiguratul il informeaza pe asigurator de existenta altor contracte de asigurare pe care le-a incheiat pentru acelasi risc, se arata in norma.

In limitele sumei asigurate stabilite prin acordul partilor, asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

Potrivit legislatiei, contractul de asigurare se incheie pe o perioada de 12 luni, daca partile nu au stabilit o alta durata. Contractul de asigurare poate fi incheiat si pentru o perioada de mai multi ani. Dovada incheierii contractului de asigurare se face prin polita de asigurare, care poate fi emisa inclusiv prin mijloace electronice.

1.478 accesari