1asig.ro
1asig.ro

Masurile identificate de AmCham ca fiind prioritare pentru politica economica a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung

5 min. / 1.540 cuvinte
Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) a adus in atentie viziunea comunitatii de afaceri cu privire la masurile necesare pentru relansarea economica si orientarea economiei romanesti catre prioritati strategice de dezvoltare sustenabila pe termen mediu si lung, reunite intr-o noua editie a documentului AmCham "Prioritati pentru Romania".

PROMO


Recomandarile celei de-a sasea editii sunt subsumate obiectivelor comune de redresare, competitivitate si crestere economica pentru Romania pe care AmCham le-a urmarit cu prioritate in dialogul cu autoritatile centrale si cu decidentii in ultimul an, si vizeaza deopotriva remedierea cu prioritate a unor vulnerabilitati sistemice acumulate in domenii critice pentru economie, dar si valorificarea oportunitatilor unice generate de contextul crizei sanitare si economice pe care o traversam.

"Date fiind contextul crizei sanitare si economice si gradul ridicat de volatilitate care vor continua sa afecteze pietele in urmatoarea perioada, subliniem in Prioritati pentru Romania importanta unei abordari coordonate si coerente a procesului de relansare economica, cu accent pe calitate si efecte pozitive concrete si vizibile pentru Romania. Doar o astfel de abordare va putea contrabalansa influenta unor factori externi putin controlabili, precum ritmul de combatere a pandemiei la nivel global, evolutiile geopolitice internationale, eficacitatea masurilor de sustinere a economiei, modul de reactie a pietelor financiare, companiilor si consumatorilor. Pe de alta parte, criza actuala a generat oportunitati unice pentru repozitionarea economica strategica a Romaniei, astfel ca facem apel la mobilizarea tuturor fortelor inspre valorificarea acestor oportunitati, tinand cont de faptul ca depinde doar de noi, ca tara, daca vom avea in fata un deceniu castigat sau un deceniu pierdut" a declarat Ionut Simion, Presedintele AmCham Romania.

Pentru perioada imediat urmatoare, AmCham recomanda drept prioritati centrale ale politicii economice mentinerea rating-ului investitional, definitivarea proiectelor de infrastructura publica aflate in diverse faze de dezvoltare, identificarea unui nou model de convergenta, pregatirea reformei administratiei publice, deschiderea negocierilor pentru aderarea la OECD si lansarea de proiecte de integrare regionala.

Pe termen mediu si lung, consideram ca va fi determinanta pentru depasirea crizei dar pentru parcursul Romaniei post - pandemie, solutionarea unor probleme principale, precum:
 • Declinul demografic, raportul deja foarte ridicat si cu perspective de depreciere dintre populatia activa si cea dependenta afecteaza cresterea economica potentiala, optiunile de diversificare a activitatilor economice, sistemul de asigurari sociale si sustenabilitatea finantelor publice. Simultan, aproximativ 3 milioane de romani sunt in strainatate, cei mai multi dintre ei in perioada activa. Astfel ca, pentru a dispune de forta de munca necesara pentru a acoperi nevoile economiei termen mediu, recomandarea noastra este accelerarea procesului de repatriere a romanilor, concomitent cu stoparea exodului de forta de munca, inteligenta si talente. Consideram ca diaspora este una dintre resursele strategice pe care Romania le poate mobiliza pentru a contribui la procesul de crestere economica si de dezvoltare, la egalitate cu atragerea de investitii si cu accesarea fondurilor europene.
 • Sistemul de educatie deconectat de la tendintele de evolutie ale economiei si tehnologie, trebuie adapat cerintelor societatii si economiei actuale, in care dezvoltarea aptitudinilor si a atitudinii este mai importanta decat strict cumulul cantitativ de cunostinte.
 • Infrastructurile fizice, principala problema structurala care limiteaza cresterea economica potentiala, necesita deopotriva investitii publice majore si cresterea capacitatii administrative de planificare si implementare a marilor proiecte de infrastructura.
 • Gestionarea deficitelor gememe, deficitul bugetar si deficitul de cont curent, prin masuri de reforme structurale tintite, care sa evite ca manifestarea acestor probleme fundamentale sa adanceasca impactul asupra economiei.
 • Limitarea investitiilor publice se reflecta in calitatea precara a infratructurilor fizice si a serviciilor publice in cele mai multe domenii, astfel ca utilizarea resurselor disponibile prin instrumentul financiar Next Generation EU sau prin alte programe structurale devine esentiala pentru dezvoltarea sectoarelor de activitate cu o contributie semnificativa la formarea PIB.
Cu privire la obiectivul de repozitionare a Romaniei prin cresterea relevantei economiei in plan intern, regional, european si global, AmCham recomanda masuri care sa asigure echilibrul bugetar, stabilitate legislativa si fiscala, simplificare administrativa, transformare digitala, stimularea investitiilor, politici coerente pentru dezvoltarea industriilor cu valoare adaugata mare si strategice, infrastructuri fizice de calitate, lansarea de proiecte fanion care sa creasca vizibilitatea Romaniei.

"Contextul actual, complex si fara precedent, creeaza premise unice pentru lansarea unei strategii de tara pentru investitii publice si private in domenii cheie, care pe de o parte sa rezulte in remedierea vulnerabilitatilor sistemice evidentiate mai sus, si pe de alta parte, sa conduca la o repozitionare a Romaniei atat in plan intern, cat si in plan extern. Prezenta editie a Prioritatilor pentru Romania reia recomandarea unui Proiect de Tara pentru Romania, care implica in viziunea noastra stabilirea in comun a unei directii strategice si a unor prioritati competitive care sa tina cont de interesele nationale pe termen lung si de tendintele globale si sa extinda rolul tarii in cadrul parteneriatelor euro-atlantice si regionale" a punctat Daniela Nemoianu, Membru al Consiliului Director al AmCham Romania, lider al grupului de lucru dedicat macroeconomiei.

Prioritati pentru Romania detaliaza agenda de repozitionare strategica si la nivelul masurilor sectoriale, precum:
 • Identificarea unui nou model de convergenta economica axat pe tranzitia de la cantitate la calitate, de la consum la investitii, utilizarea mai eficienta a resurselor interne, continuitatea reformelor structurale si implementarea unui mix echilibrat de politici economice.
 • Accesarea Next Generation EU si a bugetului multianual 2021-2027, care implica dezvoltarea unui plan integrat si coerent de investitii, attt publice cat si private, unor strategii de dezvoltare, planuri sectoriale si regionale pentru absorbtia eficienta a acestor resurse.
 • Prioritizarea si urgentarea investitiilor in infrastructura critica de transport, sanatate, educatie, industrie pentru cresterea increderii in economie, dar si pentru o redresare mai rapida.
 • Consolidarea fiscal-bugetara post-pandemie, prin reducerea economiei informale si evitarea masurilor care sa contribuie la intensificarea componentei structurale a deficitului bugetar, cum ar fi majorarea punctului de pensie cu 40%, evitarea modificarii sistemului de impozitare, ameliorarea procesului de colectare, eficientizarea cheltuielilor, asumarea, in urma unei analize solide, a pozitiei Romaniei vis- -vis de noile taxe si impozite discutate la nivel European si global, implementarea bugetarii multianuale.
 • Accelerarea incorporarii Transformarii Digitale prin asumarea la cel mai inalt nivel a unei agende nationale de transformare digitala si insarcinarea unei singure autoritati cu implementarea acesteia.
 • Prioritizarea cercetarii-dezvoltarii-inovarii ca pilon al noului model de dezvoltare, folosirea acestor domenii ca resurse generatoare si integratoare de dezvoltare economica si avantaj competitiv si comparativ.
 • Dezvoltarea pietei de capital prin asigurarea predictibilitatii si claritatii legislative si fiscale, cresterea lichiditatii prin capitalizarea companiilor de stati, sau cresterea aportului fondurilor de pensii la finantarea economiei.
 • Reforma sistemului de sanatate, prin asigurarea nivelui adecvat de finantare, optimizarea infrastructurii si a organizarii serviciilor de sanatate pentru a creste calitatea, accesibilitatea si eficienta serviciilor oferite cetatenilor, precum si rezilienta si capacitatea de raspuns in situatii de criza, digitalizarea sistemului de sanatate.
 • Reforma educatiei prin interventii la nivelul problemelor persistente din sistem cu accent pe conectarea invatamantului din Romania la tendintele de evolutie ale economiei si la tendintele de dezvoltare viitoare.
 • In timp ce tranzitia energetica este iminenta in lumina Pactului Ecologic European si a angajamentelor globale privind reducerea amprentei de carbon a economiei si vietii sociale, Romania trebuie intensifice demersurile pentru transformarea sectorului energetic pornind de la pilonii fundamentali de politica energetica - securitatea alimentarii cu energie, competitivitatea, sustenabilitatea - si respectand trendurile specifice tranzitiei energetice - Descentralizare, Decarbonare, Digitalizare.
 • In materie de mediu si sustenabilitate, domeniu in care Romania inregistreaza majoritatea procedurilor de infringement deschise de catre Comisia Europeana, sunt necesare politici de investitii corelate cu imperativele tranzitiei catre o economie verde, cu o amprenta redusa de carbon, si evolutiei catre neutralitatea climatica, in linie cu angajamentele asumate la nivel european si global.
 • In domeniul piatei muncii, Romania trebuie sa adapteze cadrul legislativ prin corelare cu dinamica sociala si economica, cu nevoile angajatilor si angajatorilor, asigurand o relatie echilibrata intre cele doua parti, si are nevoie de masuri pentru adaptarea si valorificarea capitalului uman in contextul noilor modele economice bazate pe evolutia tehnologiei.
 • Turismul necesita un mix de masuri care sa faca posibila transformarea impactului advers al pandemiei COVID-19 asupra industriei turismului intr-o oportunitate de a valorifica potentialul turistic al Romaniei, precum dezvoltarea infrastructurii turistice, actualizarea cadrului legistiav, dezvoltarea conceptului de turism modern, digitalizarea, accesul la finantare, etc.
 • Fundamentul este un stat de drept modern, performant si etic.
Fara a avea pretentia unei analize exhaustive, "Prioritati pentru Romania" reprezinta o sinteza a problemelor si solutiilor in scopul generarii unui dialog constructiv pe temele relevante pentru evolutia societatii si economiei romanesti, precum si un punct de plecare pentru eforturile de relansare economica si de dezvoltare pe termen mediu si lung.

AmCham precizeaza ca va ramane angajata in consultarile cu decidentii responsabili cu stabilirea parcursului Romaniei pentru anii urmatori si cu implementarea masurilor recomandate.

1.095 accesari