1asig.ro
1asig.ro

Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante de la declansarea starii de urgenta si a prelungit termenele pentru executari

5 min. / 1.540 cuvinte
Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, a anuntat Ministerul Finantelor Publice.

PROMO


Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi si penalitati pentru obligatiile fiscale neachitate la termen, a caror scadenta s-a implinit dupa declansarea starii de urgenta.

Pana la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor incepe executarea silita, dand posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilitatilor fiscale oferite corespunzator situatiei sale fiscale.

Beneficiari ai facilitatii de esalonare simplificata sunt toti contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au in derulare o inlesnire la plata potrivit Codului de procedura fiscala si care nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, sau acestea au fost achitate pana la eliberarea certificatului fiscal.

"Aceasta masura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, sustinerea conformarii la plata, pentru contribuabilii aflati in dificultate generata de lipsa de lichiditati financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de alta parte, din perspectiva statului, asigurarea incasarii unor sume certe si periodice la bugetul general consolidat", precizeaza Ministerul.

Pentru acordarea esalonarii contribuabilul, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  1. sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
  2. sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta si neachitate ulterior.
  3. sa nu se afle in procedura insolventei;
  4. sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
  5. sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;
  6. sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art.25 si 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Esalonarea la plata nu se acorda pentru sume de pana la 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, in cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de esalonarea simplificata si debitorii aflati in insolventa pentru obligatiile curente nascute dupa declararea starii de urgenta, dar si cei care au esalonare la plata conform Codului de procedura fiscala. Intrucat esalonarea simplificata nu presupune constituirea de garantii, legiuitorul, in acord cu mediul de afaceri si ceilalti parteneri sociali, a instituit plata unei dobanzi. Nivelul dobanzii este redus la jumatate, respectiv 0,01% pe zi de intarziere adica la 3,65 % pe an (fata de Codul de procedura fiscala care prevede nivelul dobanzii de 0,02% pe zi de intarziere).

Debitorul poate solicita modificarea esalonarii prin includerea in esalonare a obligatiilor nascute dupa acordarea esalonarii la plata de 2 ori pe perioada esalonarii. Daca debitorul pierde esalonarea, poate solicita mentinerea acesteia tot de doua ori. Debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare, care poate cuprinde rate diferentiate de plata, se mai spune in comunicatul MFP.

616 accesari