1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
FGA a publicat lista potentialilor ...

FGA a publicat lista potentialilor creditori de asigurare ai CITY Insurance

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a publicat, conform obligatiilor stabilite prin lege, Lista creditorilor de asigurari ale caror creante au rezultat din evidentele transmise de Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance.

Lista a fost publicata pe site-ul Fondului, la adresa: https://www.fgaromania.ro/lista-creditorilor-de-asigurari-city-insurance

Astfel, in lista Creditorilor de asigurare provenind din dosare deschise se observa ca sunt 191.453 de dosare, iar in lista Creditorilor de asigurare provenind din contracte de asigurare sunt 3.133.398 de dosare.

Publicarea Listei s-a realizat in virtutea obligatiilor FGA stabilite prin dispozitiile art. 12-2 alin. (4) din Legea nr. 213/2015, actualizata, potrivit carora:

(4) Pe baza evidentelor si documentelor preluate de la asigurator, Fondul intocmeste lista potentialilor creditori de asigurari si asigura publicarea acesteia pe site-ul propriu.

FGA reaminteste potentialilor creditori de asigurari ai Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance S.A ca, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, cu respectarea dispozitiilor legale, dupa parcurgerea de catre creditorul de asigurari a procedurii administrative de plata reglementate de Legea nr. 213/2015. Plata despagubirilor se face in limita a 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat cu asiguratorul aflat in insolventa, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizata.

Conform art.13 alin 4 din Legea 213/2015: "Aprobarea sau, dupa caz, respingerea sumelor pretinse de petenti este de competenta Comisiei Speciale" a FGA.

Potrivit art.14 din Legea 213/2015 actualizata, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in stare de insolventa poate formula o cerere de plata motivata, adresata Fondului in conditiile prevazute la art. 12-1 si alin. (4), dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, sub sanctiunea decaderii din drept.

Formularele cererilor de plata: Anexa 9-restituire prima/ Anexa 10-despagubire sunt disponibile online la adresa: https://www.fgaromania.ro/demersuri-privind-cererile-de-plata , alaturi de indicatiile necesare completarii si transmiterii lor la FGA.

FGA aduce la cunostinta creditorilor de asigurare ai Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance S.A ca stadiul solutionarii cererilor de plata poate fi urmarit online, pe site-ul FGA, la adresa: https://www.fgaromania.ro/status-cereri-nou

Pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 in Romania, FGA recomanda transmiterea documentelor destinate Fondului in format electronic sau prin intermediul serviciilor postale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: cerere.plata@fgaromania.ro.

Adresa postala a FGA unde se pot transmite inscrisuri este: Strada Vasile Lascar nr. 31, CP: 020492, sector 2, Bucuresti.