1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

EIOPA isi anunta activitatile de finantare durabila pentru urmatorii ani

EIOPA (Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale) a organizat marti, 7 decembrie 2021, cea de-a cincea masa rotunda privind finantarea durabila, care a reunit reprezentanti ai autoritatilor de supraveghere, ai sectorului, ai organizatiilor de consumatori si ai mediului academic, pentru a discuta despre rezistenta societatii la riscurile legate de durabilitate, despre rolul asigurarilor si al pensiilor, dar si despre activitatea EIOPA in acest domeniu.

Cu aceasta ocazie, EIOPA si-a anuntat planul sau pe trei ani, unul care va contribui la integrarea finantarii durabile in toate domeniile sale de activitate. Pentru perioada 2022 - 2024, EIOPA si-a definit domeniile sale principale de activitate:

  • Integrarea riscurilor de sustanabilitate in cadrul prudential al asiguratorilor si al fondurilor de pensii, prin elaborarea de propuneri pentru raportarea in materie de supraveghere a riscurilor climatice in cadrul Solvency II, analizand tratamentul prudential in cadrul Solvency II al activelor si/sau activitatilor asociate cu obiective de mediu si/sau sociale. Totodata, EIOPA intentioneaza sa raporteze si cu privire la practicile de subscriere si la tratamentul prudential al integrarii masurilor de adaptare legate de schimbarile climatice in produsele de asigurari generale.
  • Consolidarea evaluarii riscurilor macroprudentiale/microprudentiale a riscurilor de sustenabilitate in instrumente si metodologii, prin efectuarea unei analize privind riscul fizic si prin elaborarea unor principii metodologice de testare la stres a asigurarilor privind schimbarile climatice.
  • Promovarea informatiilor privind durabilitatea si a unui cadru de conduita sustenabila a afacerilor, prin furnizarea de orientari privind informatiile care trebuie furnizate in temeiul Regulamentului privind publicarea de informatii si al Regulamentului privind taxonomia, precum si cu privire la aplicarea dispozitiilor legate de durabilitate in procesul de vanzare a asigurarilor si consilierea Comisiei Europene cu privire la masurile de combatere a practicii de "greenwashing".
  • Sprijinirea supravegherii riscurilor legate de sustenabilitate si a convergentei in materie de supraveghere in UE, prin emiterea de orientari privind aplicarea si efectuarea unui exercitiu pilot privind supravegherea utilizarii scenariilor de risc legate de schimbarile climatice in cadrul ORSA, efectuarea de analize ale costurilor si ale performantelor anterioare ale produselor de sustenabilitate si furnizarea de orientari privind supravegherea riscurilor de conduita ESG, inclusiv greenwashing.
  • Abordarea lacunelor de protectie privind finalizarea tabloului de bord cu privire la deficitul de protectie in materie de asigurari pentru catastrofe naturale, analizand comportamentul consumatorilor si termenii si conditiile contractuale in ceea ce priveste acoperirea asigurarilor pentru catastrofe naturale.
  • Promovarea utilizarii modelelor si a datelor din surse deschise in legatura cu riscurile legate de schimbarile climatice, prin analizarea oportunitatilor de utilizare a instrumentelor de modelare din surse deschise pentru catastrofele naturale si prin dezvoltarea de modalitati de imbunatatire a colectarii de date uniforme si complete privind pierderile asigurate.
  • Contributia la convergenta internationala pentru evaluarea si gestionarea riscurilor legate de durabilitate, prin intermediul dialogurilor si forumurilor internationale privind durabilitatea.

In acelasi timp, EIOPA lanseaza un exercitiu pilot privind adaptarea la schimbarile climatice in cadrul subscrierilor non-viata si invita asiguratorii interesati sa se alature. Exercitiul va ajuta EIOPA sa evalueze caracterul adecvat al tratamentului prudential al masurilor de adaptare la schimbarile climatice in cadrul provizioanelor tehnice si al cerintelor de capital de solvabilitate pentru riscurile de subscriere non-viata in cadrul Solvency II. In plus, acest exercitiu va contribui la o mai buna intelegere a modului in care asiguratorii integreaza masurile de adaptare la schimbarile climatice in produsele de asigurari generale.

Finantarea durabila ramane una dintre prioritatile EIOPA. Activitatea EIOPA va continua sa se concentreze pe dovezi si va ajuta asiguratorii si fondurile de pensii, in calitate de administratori ai unei mari parti din riscurile societatii si de investitori importanti pe termen lung, sa isi consolideze rolul in atenuarea si adaptarea la riscurile generate de schimbarile climatice. In acelasi timp, acest lucru ar trebui sa sprijine tranzitia catre o economie mai durabila si mai rezistenta.

Planul "Sustainable finance activities 2022 - 2024: EIOPA's priorities to address sustainability risk" este disponibil AICI, iar "Pilot Exercise on Climate Change Adaptation in Non-Life Underwriting and Pricing" poate fi accesat AICI.