1asig.ro

Deficitul de cont curent a crescut cu 16% in primele opt luni din 2019

5 min. / 1.540 cuvinte
In perioada ianuarie - august 2019, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,08 miliarde de euro, in crestere cu 16% comparativ cu perioada primele opt luni din 2018, cand a fost de 6,1 miliarde de euro, conform BNR - Banca Nationala a Romaniei.

PROMO


In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,08 miliarde euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.
Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,58 miliarde euro (comparativ cu 3,48 miliarde euro in perioada ianuarie - august 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 2,58 miliarde euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 999 milioane euro.

In perioada ianuarie - august 2019, datoria externa totala a crescut cu 9,13 miliarde euro. In structura:

  • datoria externa pe termen lung a insumat 74,34 miliarde euro la 31 august 2019 (68,2% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,9% fata de 31 decembrie 2018;
  • datoria externa pe termen scurta inregistrat la 31 august 2019 nivelul de 34,63 miliarde euro (31,8 % din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,7% fata de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,3% in perioada ianuarie - august 2019, comparativ cu 22,6% in anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 august 2019 a fost de 5,1 luni, in comparatie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2019 a fost de 76,4%, comparativ cu 74,1% la 31 decembrie 2018.

571 accesari