1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate saptamana ...

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat, in cadrul sedintei din 11 mai, masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Astfel, ASF a decis:

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Oana - Sinziana MAIOREANU in calitate de membru al Consiliului de Administratie al AEGON Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea numirii lui Pawel Tomasz PALUBA in functia de administrator al societatii Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L. si a modificarilor aduse Actului constitutiv;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investitii Globinvest Food si inscrierea acestuia in Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Simtel Team S.A. Bucuresti si emiterea Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare Administrat de BVB;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare aferent majorarii capitalului social al Turism Covasna S.A. si retragerea de la tranzactionare si radierea din evidenta A.S.F. a actiunilor preferentiale emise de societate;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta A.S.F. a actiunilor emise de societatea Regal S.A. Galati, avand in vedere finalizarea procedurii prevazute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de Siemens Energy Services S.R.L. cu societatea Siemens Energy Global GmbH & Co. KG;

Avizarea modificarilor Actului constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social la societatea GRAWE Romania Asigurare S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului constitutiv al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Declaratiei privind politica de investitii a Fondului de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Reglementare:

Notificarea Autoritatii Bancare Europene referitoare la intentia de aplicare a prevederilor Ghidului ABE privind cadrul de administrare a activitatii in temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14);

Notificarea Autoritatii Bancare Europene referitoare la intentia de aplicare a prevederilor Ghidului privind politicile solide de remunerare in temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13);

Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.19/2021 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.