1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri - 3 martie, masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Astfel, ASF a avizat:

- Aprobarea doamnei Milena MARTINOVIC in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea UNIQA Asigurari S.A.;

- Aprobarea lui Adel BAHTANOVIC in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea UNIQA Asigurari de Viata S.A.;

- Aprobarea lui Wolf Christoph Hubertus GERLACH in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea UNIQA Asigurari de Viata S.A.;

- Aprobarea lui Adrian-Razvan FLORESCU pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea Compania de Asigurari - Reasigurari Exim Romania (CARE - Romania) S.A.;

- Aprobarea domnului Dade Iulius in functia de administrator la societatea OBSIDIAN Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

- Autorizarea modificarii intervenite in modul de organizare si functionare a societatii OTP Asset Management Romania SAI S.A. ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Supraveghere prin numirea lui Gati Laszlo GYORGY si a doamnei Molnar Erzsebet Tunde in calitate de membri;

- Emiterea unei decizii prin care se confirma ca societatea Can-Pack Romania S.R.L., angajata in tranzactii realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Can-Pack S.A., se incadreaza in exceptia de la obligatia de raportare prevazuta in articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

- Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar Ecoteh Expert S.R.L. a situatiilor financiare ale SAI Sira S.A. si a fondurilor administrate de catre aceasta, respectiv FDI Omninvest, FII Omnihedge si FII Omnitrend, pentru anii 2021 si 2022.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

1.014 accesari