1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri - 12 august a.c. -, o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Pe partea de Reglementare, ASF a aprobat:

- Norma privind externalizarea catre furnizorii de servicii de tip cloud (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

- Propunerile de modificare a prevederilor Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

- Proiectul de Regulament pentru completarea art. 114 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, precum si pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

- Instructiunea pentru modificarea anexei nr. 1 la Instructiunea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 2/2016 privind intocmirea si depunerea raportarii contabile semestriale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (instructiunea va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

- Proiectul de Norma privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situatiilor de criza de lichiditate in OPCVM si FIA - ESMA 34-39-897 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

- Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012 si a Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

Pe Autorizare, ASF a avizat:

- Numirea lui Talpeanu Daniel-Marin in calitate de Director al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

- Numirea domnilor Molnar Octavian, Popa Lucian, Mot Virgil Ilie si Saplacan Gheorghe (reinnoire mandate) si a domnului Bota Dan Antoniu in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai SSIF IFB Finwest S.A.;

- Modificarea intervenita in modul de organizare si functionare a SAI Tradeville Asset Management S.A. ca urmare a majorarii capitalului social de la 390.715,40 lei la 500.715,40 lei;

- Modificarea intervenita in Actul constitutiv al SIF Moldova S.A. ca urmare a diminuarii capitalului social de la 100.217.917,60 lei la 98.947.917,60 lei;

- Modificarile intervenite in documentele fondurilor deschise de investitii Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Benefit Euro si Raiffeisen Confort administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

- Prelungirea cu 1 an a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situatiile financiare aferente anului 2021 ale S.I.F. Transilvania S.A. de catre actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L.;

- Aprobarea prospectului simplificat aferent majorarii capitalului social al societatii S.N. Nuclearelectrica S.A.;

- Emiterea Certificatelor de Inregistrare a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finantelor Publice in cadrul programului Fidelis;

- Aprobarea incadrarii contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de societatea Heraeus Romania S.R.L. cu societatea Heraeus Holding GmbH, in exceptia de la obligatia de raportare prevazuta in articolul 9 al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

- Aprobarea incadrarii contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de societatea Siemens Energy S.R.L. cu societatea Siemens Gas And Power GmbH & Co. KG, in exceptia de la obligatia de raportare prevazuta in articolul 9 al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

- Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

547 accesari