1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul ASF

5 min. / 1.540 cuvinte

In cadrul sedintei de miercuri, 15 septembrie, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


ASF a avizat:

Autorizarea lui Marian Ovidiu NEGUT in calitate de Director al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Star Asset Management S.A. de autorizare a "Fondului de Investitii Alternative Star Value" in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) si inregistrarea acestuia in Registrul A.S.F. in aceasta calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Bonas Import Export S.A. Apahida, Cluj;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

In ceea ce priveste Reglementarea, ASF a adoptat:

Aprobarea notificarii Autoritatii Bancare Europene cu privire la intentia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a se conforma Ghidului EBA/GL/2021/02 cu privire la masurile de precautie privind clientela si factorii pe care institutiile de credit si cele financiare trebuie sa ii aiba in vedere atunci cand evalueaza riscul de spalare a banilor si de finantare a terorismului asociat relatiilor de afaceri individuale si tranzactiilor ocazionale in temeiul articolului 17 si articolului 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 ("Ghid privind factorii de risc de spalare a banilor si de finantare a terorismului"), de abrogare si de inlocuire a Ghidului JC/2017/37;

Proiectul de Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE, in vederea publicarii pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

 

2.161 accesari