1asig.ro
1asig.ro
Deciziile adoptate de Consiliul ...

Deciziile adoptate de Consiliul ASF. Aprobari in conducerea ERGO Asigurari de Viata, Willis Towers Watson si NN Pensii

5 min. / 1.540 cuvinte

In cadrul sedintei de miercuri, 22 septembrie a.c., Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, printre care si o serie de aprobari in conducerea ERGO Asigurari de Viata, Willis Towers Watson si NN Pensii.

PROMO


Astfel, ASF a decis:

Aprobarea lui Josef KREITERLING pentru un nou mandat in calitate de membru - Presedinte al Consiliului de Supraveghere la societatea ERGO Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea numirii doamnei Eleonora GEAMANU in functia de administrator si a lui Mehmet Ertan OZAY in functia de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Willis Towers Watson Romania - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si a modificarilor aduse prevederilor Actului constitutiv al societatii;

Aprobarea autorizarii doamnei Andreea-Marina PIPERNEA in functia de Director General al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitarii operatorului de piata Bursa de Valori Bucuresti S.A. de inregistrare a 3 (trei) indici de referinta nesemnificativi noi;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in documentele urmatoarelor OPCVM administrate: Fondul Deschis de Investitii Patria Global, Fondul Deschis de Investitii Patria Stock, Fondul Deschis de Investitii Patria Obligatiuni si Fondul Deschis de Investitii Euro Obligatiuni.

In ceea ce priveste Reglementarea, ASF a aprobat:

Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2017 privind Fondul national de protectie (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile); 

Notificarea ESMA referitor la intentia A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind comunicarile publicitare in temeiul Regulamentului privind distributia transfrontaliera a fondurilor (ESMA 34-45-1272 RO);

Notificarea ESMA referitor la intentia de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA pentru aplicarea standardelor referitoare la informatiile financiare - Guidelines on Enforcement of Financial Information (ESMA 32-50-218).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

 

1.034 accesari