1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate de Consiliul ...

Deciziile adoptate de Consiliul ASF - 28 septembrie 2022

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

Autorizare

Autorizarea domnului CONSTANTIN Sorin George in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Aprobarea numirii doamnei RUSU Eleonora-Georgeta in functia de conducator executiv al societatii Clubul Fermierilor Romani Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea doamnei Elke MEIER in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitarii Franklin Templeton International S.a.r.l. de autorizare a modificarii intervenite in Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A.;

Aprobarea avizarii modificarii Actului constitutiv al societatii German Romanian Assurance S.A. ca urmare a majorarii capitalului social;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Reglementare

Norma pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situatiilor de criza in temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piata monetara Money-market funds (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.