1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii de sanctionare adoptate de ...

Decizii de sanctionare adoptate de consiliul ASF in luna decembrie 2022

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna decembrie a anului 2022, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente.

PIATA ASIGURARILOR

EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 309.400 lei, pentru urmatoarele fapte:

 • incalcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • incalcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • incalcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, cu modificarile si completarile ulterioare.

ASF precizeaza: 
incalcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, respectiv pentru nerespectarea termenului de plata de 10 zile de la data acceptarii ofertei;
incalcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017, respectiv pentru nesolutionarea cererii in termen de 30 de zile de la inaintarea acesteia prin netransmiterea unei oferte sau notificari in acest termen;
incalcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017, respectiv pentru neachitarea penalitatilor odata cu despagubirea.

DAW Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 120.400 lei pentru incalcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/inregistrate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea de credentiale cu drept de emitere in sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neinregistrate.

Conducatorul executiv al companiei de brokeraj DAW Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 15.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) si (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, pentru nerealizarea analizei cerintelor si necesitatilor clientilor si evaluarea caracterului adecvat si corespunzator, conform formularului DNT.

BRAVO-R BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 5.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neutilizarea corecta a contului bancar destinat activitatii de distributie.

CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionata cu avertisment scris pentru incalcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, pentru netransmiterea la A.S.F., in termen de 10 zile de la data incetarii activitatii conducatorului executiv, a numelui si a functiei persoanei respective, precum si a documentelor din care sa rezulte data incetarii desfasurarii activitatii de catre acesta in cadrul companiei de brokeraj.

Fostul conducator executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sanctionat cu avertisment scris pentru incalcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distributia de asigurari, pentru ca nu a notificat A.S.F., in termen de 10 zile de la data incetarii activitatii in cadrul companiei de brokeraj.

PENSII PRIVATE

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost sanctionata cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiente in procesele operationale.

PIATA DE CAPITAL

Mecanica Fina S.A. - sanctionarea domnului MOLLO Sergio, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina S.A., cu amenda in cuantum de 14.400 lei, pentru nerespectarea obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare consolidate ale societatii aferente exercitiului 2021.

Mettexin S.A.

 • Instituirea in sarcina Consiliului de Administratie al societatii Mettexin S.A. a obligatiei de a dispune masurile necesare in vederea asigurarii publicarii situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2020 si 2021, auditate, in termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actului individual.
 • Sanctionarea domnului STEFAN Claudiu Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Mettexin S.A., cu amenda in cuantum de 59.300 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022 si a obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii, cu toate componentele, aferente exercitiului 2021.
 • Sanctionarea domnului David BURNEI, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Mettexin S.A., cu amenda in cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.
 • Sanctionarea doamnei Maria BARANGA, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Mettexin S.A., cu amenda in cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.

Navexim S.A.

 • Sanctionarea doamnei Cristina Alina MANOLE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Navexim S.A., cu amenda in cuantum de 38.900 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022 si a obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii, in termenul legal, cu toate componentele, aferente exercitiului 2021.
 • Sanctionarea domnului Laurentiu VIERU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Navexim S.A., cu amenda in cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.
 • Sanctionarea doamnei Daniela BARBU, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii Navexim S.A., cu amenda in cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

Duplex S.A. - sanctionarea domnului Adrian Sabin NEAG, in calitate de Administrator Unic al societatii Duplex S.A., cu amenda in cuantum de 19.400 lei, pentru nerespectarea obligatiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 388/29.03.2022 si a obligatiei de informare corespunzatoare a investitorilor cu privire la situatiile financiare ale societatii, cu toate componentele, aferente exercitiului 2021.

Instituirea in sarcina Administratorului Unic al societatii Duplex S.A. a obligatiei de a dispune masurile necesare in vederea asigurarii publicarii situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2020 si 2021, auditate, in termen de cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actului individual.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. - instituirea in sarcina Directoratului societatii Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. a obligatiei de a intreprinde masurile ce se impun in vederea asigurarii conformitatii situatiilor financiare aferente exercitiului 2022 cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv:

 • reconcilierea intre baza de date operationala (generata de programele informatice utilizate) si contabilitatea financiara astfel incat sa nu existe diferente si astfel veniturile recunoscute in contabilitate sa fie fidel evaluate si prezentate in cadrul situatiilor financiare conform IFRS 15;
 • aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent si amanat in ceea ce priveste diferentele din reevaluarea activelor imobilizate si remedierea deficientelor generate de gestionarea manuala a bazelor de date;
 • aplicarea prevederilor standardului IAS 37 si inregistrarea in contabilitate a unui provizion aferent litigiilor in cazul in care este mai mult probabil decat improbabil sa existe o obligatie curenta la finalul perioadei de raportare si daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere.

Impact Developer & Contractor S.A. Bucuresti - sanctionarea cu amenda in valoare de 10.600 lei a domnului ANDRICI Adrian, actionar al Impact Developer & Contractor S.A. Bucuresti pentru nerespectarea obligatiei de a raporta, in termen, a scaderii sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului.

S.S.I.F. Interfinbork Corporation S.A. - ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic, societatea a fost sanctionata cu avertisment. Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/situatii identificate. Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operationale aferente sistemelor informatice, precum si raportarile periodice catre clienti.

Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. - ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse urmatoarele sanctiuni/masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.000 lei a doamnei Dana Jeaninne LAZAR, in calitate de Director general;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.000 lei a domnului Pompiliu PASARE, in calitate de manager de fond.

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/situatii identificate.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operationale aferente sistemelor informatice, precum si nerespectarea unor proceduri interne.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. - Sanctionarea domnului COTIAC Ion, in calitate de director executiv al societatii Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu amenda in cuantum de 2.600 lei, pentru nerespectarea interdictiei de tranzactionare in perioada inchisa - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

Sanctionarea domnului NICULAE Dan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu avertisment pentru nerespectarea interdictiei de tranzactionare in perioada inchisa - art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

MAM Bricolaj S.A. - Sanctionarea domnului GAVAN Cristian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii MAM Bricolaj S.A., cu amenda in cuantum de 2.600 lei pentru nerespectarea obligatiei de notificare a tranzactiilor - art.19 (1) Regulamentul UE nr. 596/2014.