1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii de sanctionare adoptate de ...

Decizii de sanctionare adoptate de Consiliul ASF in luna iulie 2022

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna iulie a anului 2022, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente.

ASIGURARI

Societati de asigurare

ABC Asigurari - sanctionarea societatii cu amenda in cuantum de 314.700 lei pentru:

 • nesepararea atributiilor realizate efectiv de functiile cheie instituite la nivelul societatii;
 • functionarea necorespunzatoare si inadecvarea mecanismelor de control intern al societatii cu privire la activitatea de subscriere, in cadrul sistemului de guvernanta corporativa.

Sanctionarea membrilor Consiliului de Administratie (CA) cu amenda, pentru fiecare membru, in cuantum de 11.700 lei pentru delegarea de competente ale CA catre Comitetul de Managementul al Riscurilor.

 • Mircea Florin HRISTOFOR - Presedinte CA
 • Florin PASCU - membru CA
 • Mihaita Petrus FUNDEANU - membru CA
 • Florea PODOLAU - membru CA
 • Ioan RADU - membru CA
 • Elena Silvia BINDILEU - membru CA
 • Emil TIMOFTI - membru CA

Euroins - Sanctionarea cu amenda in cuantum de 125.400 lei a directorului general al societatii, Tanja BLATNIK, pentru netransmiterea la termen a situatiilor financiare anuale aferente anului 2021.

Intermediari

One Insurance Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Sanctionarea cu avertisment scris pentru efectuarea de modificari ale actului contitutiv al companiei de brokeraj fara aprobarea A.S.F. (respectiv prelungire mandat administrator pe 10 ani si schimbare sediu social).

Best AS Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare pentru nerespectarea art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 19/12.01.2022 (respectiv netransmitere la A.S.F., in termen de 90 de zile, a documentatiei complete privind numirea unui nou conducator executiv).

PENSII PRIVATE

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. - Sanctionarea domnului Dan - Valentin GHEORGHE, in calitate de Director de Investitii in cadrul societatii, cu amenda contraventionala in cuantum de 5.600 de lei. In sarcina directorului de investitii s-au retinut fapte contraventionale reprezentand incalcarea regulilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii private.

PIATA DE CAPITAL

S.I.F. Banat Crisana S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la S.I.F. Banat Crisana S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a S.I.F. Banat - Crisana S.A.;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Bogdan Alexandru Dragoi, in calitate de Presedinte C.A. si Director General;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.600 lei a dnei. Teodora Sferdian, in calitate de Director General Adjunct;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.600 lei a dlui. Eugen Ioan Cristea, in calitate de ofiter de conformitate (RCCO);
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Daniel Gavrila, in calitate de Director Departament Investitii si persoana desemnata PCSB - CFT;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Rachid El Lakis, in calitate de analist investitii;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Gabor Horvath, in calitate de analist investitii;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Lucian Popa, in calitate de analist investitii;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.600 lei a dlui. Miron Urs, in calitate de analist investitii;
 • sanctionarea cu avertisment a dnei. Laura Anca, in calitate de persoana desemnata PCSB - CFT;
 • sanctionarea cu avertisment a dnei. Nicoleta Zot, in calitate de persoana desemnata PCSB - CFT;
 • atentionarea dlui. Sorin Marica, in calitate de presedinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
 • atentionarea dlui. Marcel Pfister, in calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
 • atentionarea dlui. Ionel Marian Ciucioi, in calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric, activitatea operationala si gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate.

Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la Amundi Asset Management S.A.I. S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Florin Dolea, in calitate de Director General;
 • atentionarea dlui. Ioan Marin Gheorghiu, in calitate de Director General Adjunct;
 • atentionarea dlui. Hannes Roubik, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dlui. Philipp Gamauf, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dlui. Stefano Pregnolato, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

De asemenea, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind activitatea functiei de audit intern, activitatea operationala si gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate.

Depozitarul Central S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la Depozitarul Central S.A. a fost impus un plan de masuri pentru mitigarea unor riscuri/implementarea unor masuri proactive.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;
 • sanctionarea cu avertisment a dlui. Filip Razvan Szilagyi, in calitate de Presedinte C.A. si Director General;
 • sanctionarea cu avertisment a dnei. Andra Mucenic, in calitate de ofiter de conformitate (RCCO);
 • atentionarea dlui. Catalin Nicolae Munteanu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
 • atentionarea dnei. Emilia Mihaela Bunea, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Totodata, in sarcina societatii a fost impus un plan de masuri pentru remedierea unor deficiente/mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind cadrul organizatoric, activitatea operationala si gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate.

S.S.I.F. Optimus Fintech S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor analizei efectuate de catre S.A.M.I.I.P. si S.S.C. cu privire la indeplinirea conditiilor impuse prin autorizatia de functionare de catre S.S.I.F. Optimus Fintech S.A. au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea S.S.I.F. Optimus Fintech S.A. cu avertisment si cu suspendarea autorizatiei de functionare pe o perioada de 90 de zile in vederea adoptarii urmatoarele masuri necesare pentru remedierea situatiei, respectiv:
 • majorarea capitalul social peste nivelul de 125.000 euro prevazut de legislatia in vigoare pentru desfasurarea activitatilor autorizate prin Decizia nr. 167/12.12.2019;
 • inregistrarea societatii ca membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;
 • numirea unui administrator pe postul vacant intervenit in componenta C.A. in perioada suspendarii autorizatiei de functionare;
 • numirea celui de al doilea director si a persoanei/persoanelor responsabile cu functia de conformitate/administrare a riscurilor;
 • aprobarea intentiei de detinere a unei participatii calificate in cazul unui nou actionar semnificativ.