1asig.ro
1asig.ro
Compania Aeroporturi Bucuresti isi ...

Compania Aeroporturi Bucuresti isi asigura conducerea prin polite de tip D&O

5 min. / 1.540 cuvinte
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) organizeaza o licitatie in vederea achizitiei de servicii de asigurare de raspundere civila profesionala a administratorilor si directorilor executivi (de tip D&O), fara fransiza, pentru o perioada de 3 ani (36 de luni).

PROMO


Valoarea contractului este de 157.500 euro, criteriul de atribuire a contractului fiind reprezentat de pretul cel mai scazut, conform anuntului de participare la licitatie publicat in SICAP.

Potrivit caietului de sarcini, conducerea companiei este formata din 11 Directori Executivi (fara Directorul General), in conformitate cu structura organizatorica aprobata.

Suma asigurata este de 63 milioane de euro pentru intreaga perioada a contractului, iar limita de raspundere per eveniment si in agregat pentru un an este de 21 milioane de euro fara sub-limita de raspundere.

Conform aceleiasi surse, asigurarea consta in preluarea raspunderii civile, conform legii, a asiguratului, in vederea acoperirii eventualelor daune produse societatii, angajatilor si/sau tertelor persoane (investitori, creditori, institutii guvernamentale), in cursul executarii mandatului incredintat ca urmare a oricaror acte sau fapte culpabile, savarsite cu prilejul exercitarii functiei, cand acestea nu constituie infractiuni.

Polita ca include acoperiri cel putin pentru prejudiciile financiare cauzate societatii sau actionarilor, prejudiciile financiare cauzate tertilor (investitori, client, creditori, institutii guvernamentale), prejudiciile financiare cauzate angajatilor prin incalcarea legislatiei muncii.

Suplimentar, se cere ca la conditiile de asigurare se cere sa fie incluse cel putin urmatoarele excluderi si clauze: acoperirea cheltuielilor de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca a fost obligat la plata despagubirilor, acoperirea retroactiva de minimum 90 de zile calendaristice inainte de intrarea in valabilitate a politei pentru fapte savarsite cu ocazia exercitarii funactiei in perioada de valabilitate a politei sau acoperirea teritoriala in toata lumea.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cecerilor de participare este de 8 martie 2021, ora 15:00.200 accesari