1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Aliat Service Sibiu va furniza FGA ...

Aliat Service Sibiu va furniza FGA servicii de evaluare de piata a vehiculelor

Aliat Service a castigat, din postura de unic ofertant, o licitatie organizata de Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) pentru servicii de evaluare de piata a vehiculelor.

Contractul a fost estimat la 47.530 euro, fara TVA, parafarea acestuia avand loc pentru suma de 47.512 euro, fara TVA.

Cu sediul in orasul Sibiu, Aliat Service a fost infiintata in anul 2004 si desfasoara activitati de intretinere si reparare a autovehiculelor (cod CAEN 4520).

Aliat Service a raportat pentru anul 2021 o cifra de afaceri de 2,5 milioane de lei si este controlata in mod egal de Constantin Chirita, Victor Lelutiu si Mihail Ioan Weber, potrivit datelor de la Registrul Comertului.

"Odata cu retragerea autorizatiei de functionare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si intrarea in insolventa a societatii CITY Insurance, FGA a fost obligat la preluarea evidentelor tehnice in 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei, avand totodata obligatia sa preia cererile de deschidere dosare dauna si cereri de plata. De asemenea, conform OUG nr. 102 din 24.09.2021 cu privire la modificarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, Fondul este in drept sa deschida dosare de dauna, constatari suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurator si sa efectueze platile catre creditorii de asigurare in 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei", se arata in caietul de sarcini al licitatiei.

Totodata, Norma 6/2022 pentru modificarea si completarea Normei 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor mentioneaza ca in cazul unei daune totale, prejudiciul reprezentand lipsa de folosinta a vehiculului avariat se calculeaza de la data intocmirii Procesului Verbal de Constatare si pana la data comunicarii instiintarii de incadrare ca dauna totala economica.

"Avand in vedere aceasta situatie, este necesara achizitia unui sistem specializat pentru evaluarea de piata a vehiculelor. La articolul 2, aliniatul 1, punct h) din Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, este definit sistemul de evaluare specializat, ca fiind o aplicatie informatica care se bazeaza pe un ansamblu de date, metode si algoritmi de calcul, care este utilizat ca suport in stabilirea costurilor de reparatie a vehiculelor si bunurilor avariate, precum si/sau la stabilirea valorii de piata a acestora la data evenimentului", se mai spune in documentatie.

Procedura se va finaliza prin atribuirea de acord-cadru cu perioada de valabilitate de trei ani.

"Prestarea de servicii pentru FGA are in vedere prevederile Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si a Normei 20/2017 privind asigurarile auto din Romania cu specificatia urmatoare: serviciu de evaluare de piata a vehiculelor: obtinerea pe baza unei platforme specializate a unui raport de evaluare cuprinzand valoarea de piata pentru vehicule care au fost declarate dauna totala din punct de vedere economic. Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze serviciul prezentat anterior pentru respectarea prevederilor legale si a unei bune functionari in ceea ce priveste indeplinirea in bune conditii a sarcinilor curente si a atributiilor specifice Directiei Tehnice Despagubiri asa cum sunt prezentate in Regulamentul de Organizare si Functionare din cadrul FGA", se mai arata in caietul de sarcini.

Detalii despre FGA la https://www.fgaromania.ro/