1asig.ro
1asig.ro
Aeroportul International Iasi isi ...

Aeroportul International Iasi isi asigura bunurile, personalul si masinile din parcul auto

5 min. / 1.540 cuvinte
Compania Aeroportul International Iasi organizeaza in luna iunie o licitatie in vederea achizitionarii unui pachet de servicii de asigurari de raspundere civila aeroportuara, "ARIEL", asigurarea de raspundere civila manageriala "D&O Liability", Asigurarea de raspunedere civila generala "Third Party Liability", asigurarea pentru accidente a angajatilor "Employee Benefits", asigurarea bunuri de patrimoniu "All Risks", asigurarea RCA si CASCO, cat si cea pentru utilaje.

PROMO


Valoarea contractului este de 286.000 lei, pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 1 iulie 2020, conform anuntului de participare la licitatie publicat in SICAP.

Asigurarea de raspundere civila aeroportuara ARIEL

Potrivit caietului de sarcini, pentru intreaga perioada de asigurare limita de raspundere ete de 20.000.000 euro, par pe eveniment 10.000.000 euro.

Pentru cazurile de vatamari corporale/decese si ofense personale, fransiza este zero, in timp ce pentru pagube aduse proprietatii, fransiza este de 4.000 de euro, iar pentru daunele la aeronave frasiza va fi de 7.500 de euro/dauna.

"Gama ricurilor acoperite trebuie sa includa si riscul privind acte de terorism si cel de greve, revolte sau tulburari civile", se mai precizeaza in document.

La conditile standard de asigurare mentionate vor fi adaugate cel putin urmatoare clauze si acoperiri de riscuri: clauza de excludere a riscurilor nucleare, clauza de subscriere in reasigurare si de control al daunelor AVN 41 A sau extinderea acoperirilor pentru poluare din vina Aeroportului Iasi.

Asigurare de raspundere civila manageriala

Limita de raspundere pentru acest tip de asigurare estte de 15.000 de euro/eveniment/agregat pentru membri CA al RA Aeroportul Iasi (7 persoane) si de 100.000 euro/eveniment/agregat pentru directorii executivi din RA Aeroportul Iasi (4 persoane).

Perioada asigurata este de 12 luni, incepand cu data de 1 iulie 2020, avand o anterioritate de 12 luni (se depagubesc evenimente petrecute inainte de perioada asigurata, daca cererea de despagubire a fosr formulata in interiorul perioadei asigurate). De asemenea, se vor depagubi evenimentele din perioada asigurata pentru care cerea de despagubire a fost formulata intr-un interval de maximum 24 de luni de la data incheierii perioadei de asigurare).

Fransiza se va exprima de catre ofertant ca procent din dauna, iar cuantumul acesteia va fi de maximum 1%/ eveniment pentru membrii CA al Aeroportului Iasi (7 persoane) i de maximum 1%/eveniment pentru directorii executivi ai RA Aeroportul Iasi (4 persoane).

Potrivit caietului de sarcini, gama riscurilor acoperite trebuie sa le includa si pe cele cauzate de practici manageriale gresite privind angajatii, astfel incat polita D&O sa ofere acoperire pentru eventuale cereri de despagubiri formulate de fosti, prezenti au viitori angajati impotriva administratorilor sau directorilor executivi, invocand destituirea incorecta in functie, sanctiuni disciplinare, discriminari, incalcarea drepturilor salariatilor.

Asigurarea de rapundere civila fata de terti

Obiectul asigurarii este reprezentat de acoperirea daunelor cauzate tertilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre Aeroportul Iasi, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legatura cu care Aeroportul a primit o cerere de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Limita de raspundere este de 100.000 de euro/an fara limita pe eveniment, perioada de asigurare fiind de 12 luni, de la data de 1 iulie 2020, fara franiza.

Polita de tip Third Party Liability trebuie sa acopere raspunderea civila delictuala care, conform legii, revine RA Aeroportul Iasi pentru daune materiale, vatamari corporale, decese cauzate tertilor in decursul activitatilor specifice care se desfaoara in locatia mentionata in documentatie.

Asigurarea pentru accidente ale angajatilor

Potrivit caietului de sarcini, obiectul asigurarii este reprezentat de preluarea ricului de accidente de munca a personalului angajat al RA Aeroportul IASI existent in momentul inceperii perioadei de asigurare precum si a celui angajat ulterior, dar in timpul perioadei de asigurare.

Riscurile acoperite sunt: deces din accident, invaliditate permanenta de munca totala sau partial din accident, boli profesionale: deces, invaliditate totala sau partiala, incapacitate de munca sau cheltuieli cu medicamentele.

Sumele asigurate sunt: deces - 10.000 de lei/peroana, suma platita o singura data in transa unica, invaliditate permanenta 20.000 ron/persoana, incapacitate temporara de munca (spitalizare si/sau concedii medicale sub forma indemnizatiilor zilnice in limita de 6.000 ron/persoana/an).

Asigurare bunuri de patrimoniu - cladiri si continut, contructii, intalatii, echipamente

Asigurarea bunurilor RA Aeroportul Iasi (cladiri, incinte, spatii si arii aeroportuare, unuri fixe si mobile, aparatura electrica si electronica, instalatii, masini si utilaje) trebuie sa fie de tip All Risks, sau echivalenta aceteia i sa cuprinda inclusiv riscurile de incendiu, trasnete, greve, revolte, avarii, furt, terorism.

Aigurari pentru utilajele aeroportuare

Se acorda despagubiri pentru daunele materiale produse direct de avarierea sau distrugerea utilajelor aigurate cauzate de coliziuni, ciocniri, loviri sau izbiri cu alte corpuri mobile sau imobile, rasturari accidentale, calamitati naturale, explozii accidentale, incendii produse din orice cauza.

Fransiza va fi zero pentru toate politele de tip asigurare utilaje si pentru toate tipurile de evenimente despagubire.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 15 iunie 2020, ora 15:00.

Anuntul intreg de participare la licitatie si caietul de sarcini poti fi regasite aici.

553 accesari