ASF a publicat un Ghid pentru clientii ASTRA Asigurari. Afla raspunsurile la cele mai frecvente...

english   


Cauta stiri
HomePiata AsigurarilorProtectia consumatorilorDespre asigurariEvenimentePublicatiiRadiowww.xprimm.com
 Asigurari 
 Stiri externe 
 Piete financiare 
 Republica Moldova Bucuresti
25
1 EUR = 4.6695 RON
1 USD = 4.0518 RON


RFI

Asigurari

Full screen Print E-mail Font | Inapoi | Arhiva

ASF a publicat un Ghid pentru clientii ASTRA Asigurari. Afla raspunsurile la cele mai frecvente intrebari!


Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat un scurt ghid al consumatorului care include si un set de intrebari si raspunsuri (Q&A) pentru situatii frecvent intalnite in cazul ASTRA.

ASF a decis, saptamana trecuta, retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii in procedura de faliment a societatii ASTRA Asigurari. Decizia Autoritatii a fost publicata luni, 31 august 2015, in Monitorul Oficial. Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) va prelua obligatiile asiguratorului platile catre creditorii de asigurari ai ASTRA de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii de faliment in limita plafonului legal.

"Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), ca schema de garantare in domeniul asigurarilor are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment. Destinatia principala a sumelor, aflate la dispozitia FGA, este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare)", se precizeaza in Ghid.

Creditorii de asigurari se pot adresa FGA "din momentul publicarii Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicata in Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor de la FGA se pot adresa acestuia si ulterior, daca dreptul de creanta s-a nascut dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment".

In vederea platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, FGA va lua urmatoarele masuri:
 • va publica pe pagina proprie de internet informatii referitoare la demersurile necesare pentru obtinerea de la FGA a despagubirilor/indemnizatiilor.
 • va prelua de la ASTRA evidenta contractelor de asigurare in vigoare la data inchiderii procedurii de redresare financiara, evidenta completa a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare.
 • va publica lista potentialilor creditori de asigurari, conform evidentelor preluate de la ASTRA.
 • primeste cereri de deschidere a dosarelor de dauna, ia toate masurile pentru constatarea tehnica a avariilor, instrumentarea si avizarea dosarelor de dauna din punct de vedere tehnic.
 • verifica dosarele de dauna si creantele de asigurari inregistrate in evidentele sale, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare generale si specifice prevazute in contractele de asigurare incheiate cu ASTRA.
 • intocmeste listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi platite din disponibilitatile sale.
 • dupa aprobarea acestor liste de catre comisia speciala, se efectueaza platile indemnizatiilor/ despagubirilor catre creditorii de asigurari, cu respectarea prevederilor legale. Sumele acceptate la plata vor fi achitate de FGA dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
Pentru a recupera o creanta (despagubire, indemnizatie etc.) de la FGA, creditorii vor depune la FGA:

 • pentru despagubire/indemnizatie: o cerere motivata de de plata insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.
 • pentru recuperarea primelor platite in avans, proportional cu timpul ramas pana la expirarea asigurarii facultative: o cerere de plata (cerere-tip) insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.

FGA poate efectua plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari ai societatii ASTRA incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Plata va fi efectuata in lei, pentru creantele certe, lichide si exigibile, prin intermediul postei sau a unei banci autorizate de BNR, in limita plafonului legal, se mai precizeaza in Ghid.

De asemenea, ASF a raspuns in acest Ghid la cele mai frecvente intrebari:

Daca am avut o dauna a carei despagubire a fost aprobata de ASTRA, dar plata nu a fost efectuata, ce fac?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna a fost instrumentat de ASTRA, care a dat acceptul de plata dar nu a efectuat plata acceptata pana in acest moment, va veti adresa FGA, depunand cererea-tip de plata si documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastra si documentele justificative si va decide cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru a fi despagubit de FGA. In situatia in care cerere de plata a fost aprobata de FGA, plata se va efectua doar dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind intrarea in faliment, odata cu toti creditorii de asigurari indreptatiti legal la plati din partea FGA.

Daca am avut o dauna a carei despagubire implica o polita de asigurare emisa de ASTRA, iar dosarul de dauna era in curs de instrumentare la ASTRA, ce fac?

Daca ati avut un accident si dosarul dumneavoastra de dauna se afla in faza de instrumentare de catre ASTRA, dosarul dumneavoastra va fi transferat catre FGA pentru a fi instrumentat si finalizat. Dumneavoastra trebuie sa transmiteti FGA o cerere-tip (a se vedea instructiunile de mai sus) pentru ca FGA sa finalizeze aceasta procedura si sa decida cu privire la plata cuvenita. Contactati FGA pentru informatii cu privire la cererea-tip si documentele justificative necesare in acest caz. FGA are nevoie de aceasta cerere din partea dumneavoastra deoarece aveti calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenita conform prevederilor legale.

Pot lasa service-ul auto sa faca cerere in locul meu la FGA?

Legea stabileste care sunt categoriile de persoane ce pot adresa o cerere de despagubire FGA, acestea fiind definite ca si creditori de asigurare. Cererea trebuie sa o formulati dumneavoastra, creditorul de asigurare (asigurat, beneficiar al asigurarii, persoana pagubita in cazul asigurarilor de raspundere civila).

Platile indemnizatiilor/despagubirilor pot fi efectuate si catre o alta persoana decat creditorul de asigurari?

Da, platile indemnizatiilor/despagubirilor pot fi efectuate catre o alta persoana decat creditorul de asigurare, dupa cum urmeaza:
 • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
 • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura speciala autentica sa-i reprezinte pe ceilalti mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv legatar;
 • parintelui pentru copilul sau minor in varsta de pana la 14 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii intre 14-18 ani pot ridica personal compensatiile, cu incuviintarea prealabila scrisa a parintilor sau a tutorelui;
 • tutorelui sau curatorului, pentru titularii carora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv curatelei;
 • mandatarului titularului, pe baza de procura speciala autentica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei; creditorii de asigurari, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau resedinta/sediul in strainatate, pot mandata o persoana fizica/juridica pentru incasarea despagubirii/indemnizatiei de la FGA, pe baza unei procuri eliberate conform legislatiei statului in care se elibereaza aceasta. In acest caz, mandatarul va prezenta procura si traducerea legalizata de catre un notar public roman;
 • in alte situatii, conform contractelor incheiate intre parti si prevederilor legale in vigoare.
Daca am radiat masina si inca am asigurare RCA valabila la ASTRA si vreau sa imi recuperez banii, cum procedez?

Daca masina este radiata si nu ati avut daune pe polita RCA in vigoare emisa de ASTRA, va trebui sa depuneti la FGA, in cel mai scurt timp dupa radiere, o cerere-tip insotita de documentele doveditoare, pentru a vi se returna diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata pentru perioada efectiva de detinere a masinii.

Ce fac daca am un accident auto maine?

Persoanele care au suferit un accident auto si care sunt incadrate in categoria creditorilor de asigurari in relatie cu o polita de asigurare emisa de ASTRA, adica fie persoana pagubita care are drept de reparatie pe polita RCA, fie asigurat conform politei CASCO, trebuie:
 • sa intocmeasca constatul amiabil (daca este un accident in care au fost implicate doar doua vehicule si din care au rezultat doar pagube materiale) sau sa se adreseze politiei pe raza careia s-a produs accidentul, pentru constatare (daca una dintre parti nu este de acord cu semnarea acestui document sau daca in urma accidentului au fost implicate mai mult de doua vehicule sau au fost avariate si alte vehicule/cladiri/bunuri sau au rezultat persoane vatamate corporal sau decedate) si
 • sa se adreseze FGA pentru constatarea si deschiderea dosarului de dauna. FGA va instrumenta dosarul dumneavoastra de dauna. Pentru informatii suplimentare, contactati FGA.
Trebuie sa mai platesc ratele la asigurare?

Daca aveti o asigurare pentru care ati stabilit in contract plata primei de asigurare in rate, trebuie sa aveti in vedere clauzele contractului de asigurare. Daca acesta prevede ca, la neindeplinirea obligatiei de plata a ratei, asiguratorul sa nu mai fie obligat la plata daunelor, contractul inceteaza a mai produce efecte. In acest caz, pentru a asigura in continuare riscul producerii unui eveniment, puteti analiza oportunitatea denuntarii contractului de asigurare facultativa si incheierea unui alt contract cu un alt asigurator.

Ce este si cum se face denuntarea unui contract de asigurare facultativa?

Denuntarea unui contract de asigurare facultativa reprezinta incetarea acestui contract din initiativa dumneavoastra, cauzata de o situatie precum cea prezenta. Contractul de asigurare facultativa poate prevedea clauze cu privire la denuntare (cum si cu ce termen de preaviz se realizeaza).

FGA nu denunta politele de asigurare.

Mai exista si posibilitatea ca societatea sau lichidatorul numit in procesul de faliment sa va anunte cu privire la optiunea referitoare la denuntarea politei.

Ce se intampla daca am o polita obligatorie de asigurare a casei (PAD)?

In cazul in care polita dumneavoastra obligatorie de asigurare a casei (PAD) este emisa de ASTRA, aceasta isi va inceta valabilitatea la termenul specificat pe polita. In cazul in care se produce unul dintre evenimentele asigurate de PAD, dumneavoastra nu sunteti afectat de situatia actuala a ASTRA, deoarece singura obligatie a asiguratorului, respectiv de constatare a daunei si instrumentare a dosarului de dauna, este preluata de FGA. Plata daunei in acest caz este realizata de PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legii, PAID este o societate comerciala de asigurare-reasigurare care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor, care acopera trei riscuri de baza specifice Romaniei - cutremur, inundatii si alunecari de teren.

Am platit polita CASCO integral si anticipat pe 1 an de zile. Ce fac?

Aceleasi variante sunt aplicabile si in cazul altor contracte de asigurare facultativa, asa cum sunt, de exemplu, cele pentru locuinta sau sanatate.

Polita dumneavoastra CASCO este valabila pana la momentul expirarii valabilitatii ei sau momentul denuntarii ei, in functie de care intervine primul.

Daca prima de asigurare este achitata integral in acest moment, in cazul denuntarii contractului, va veti adresa FGA pentru a recupera suma de bani proportionala cu intervalul de timp dintre momentul denuntarii si momentul expirarii. In caz de dauna va veti adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de dauna si plata despagubirii cuvenite.

Conteaza daca am o polita cumparata de la sucursala din Germania/ Slovacia/ Ungaria? Ce fac in acest caz?

Conform Legii nr. 213/2015, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata FGA. Legea nu face distinctie in ceea ce ce priveste domiciliul sau cetatenia, drept urmare, toti consumatorii care detin polite de asigurare - sau sunt pagubiti de un asigurat al ASTRA au dreptul de a fi despagubiti de catre FGA.

Se retine ca si pentru consumatorii care au incheiat contracte de asigurare cu ASTRA prin intermediul sucursalelor straine ale acestei societati (Germania, Slovacia, Ungaria), indiferent de domiciliul sau cetatenia consumatorului, acestia sunt in drept a se adresa FGA, conform procedurii descrise anterior.

De unde pot afla informatii?

Consumatorii care au incheiat un contract sau o polita de asigurare cu societatea ASTRA sunt rugati sa urmareasca informatiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) si FGA (www. asf-fga.ro) sau sa solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) - str. Popa Petre nr. 24, sector 2, Bucuresti, office@asf-fga.ro si telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73.

ASF va sta la dispozitie pentru informatii si clarificari la numarul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627, la office@asfromania.ro si pe pagina Facebook a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Citeste aici Ghidul consumatorului (situatia ASTRA).

Citeste aici o succesiune a etapelor de parcurs in cazul situatiei ASTRA.


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (ASF a publicat un Ghid pentru clientii ASTRA Asigurari. Afla raspunsurile la cele mai frecvente intrebari!).

Noutati 1asig.ro
» Principalele declaratii din a doua zi a Conferintei "Insurance in Azerbaijan: New perspectives", Baku
» Mercer Marsh Benefits: In Romania, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu fata de media europeana
» VIG va investi aproape un milion de euro in cinci proiecte de digitalizare
» Circa 1.000 de soferi depistati de politisti sub influenta alcoolului
» Banca Mondiala vrea sa sprijine o Romanie mai prospera si mai rezistenta in fata dezastrelor
» Conferinta "Insurance in Azerbaijan: New perspectives" a inceput miercuri in Baku - Principalele declaratii!
» VIDEO: Cum ne asiguram locuinta la intreaga ei valoare?
» UNSAR: Autoritatile au luat cea mai buna decizie privind asigurarile de garantie
» PAID Romania - un model pentru reformarea sistemului de asigurari obligatorii a locuintelor din Kirghizstan
» Asigurarile de sanatate, cerute de generatia Millennials in pachetul extra-salarial
Share |


Autor: Andreea RADU | Publicat pe 01.09.2015 | 25444 vizualizari


TOP Stiri


Comenteaza acest articol
9 comentarii
Tudor madalina (Anonim) (21.07.2016 11:51)
Am dosarul finalizat de la începutul luni Aprilie la FGA
și pur și simplu nu-mi mai răspunde nici la tel,va rog din
suflet sa ma îndrumați în ce parte sa o mai iau am ajuns
la capătul răbdări,stau cu mașina stricata în poarta de
atâta timp,am făcut și petiție la ASF și spune ca nu este
obligația lor și ca nu au nici o legătură,va rog din
suflet să-mi spuneți cine ii controlează pe cei de la FGA
cine sunt superiori lor ca nu este posibil asa eu vreau sa
merg mai departe nu mai pot aștepta,am nevoie urgent de
masina,într-adevăr suntem în România tara tuturor
posibilităților,cred ca la televizor trebuie sa mai ajung
poate asa găsesc șefi lor și mi se va face dreptate

Rangu Calin (15.07.2016 14:48)
Rank comentariu (7 comentarii)
Stimate Doamne si Domni,
deoarece abia astazi am sesizat intrebari ale dmv pe acest
forum si daca mai este oportun un rapuns, va rog a trimite
detaliile exacte la office@asfromania.ro pt a primi raspuns.

Rangu Calin (15.07.2016 14:45)
Rank comentariu (7 comentarii)
Stimate Domnule Nelu,

Va rugam a ne transmite informatiile despre cazul dmv la
office@asfromania.ro si vom lua legatura cu FGA pt a
identifica cazul dmv.

Nelu (Anonim) (15.07.2016 08:01)
Eu am dosarul finalizat din
martie accidentul a fost anul tr
ecut în august cei dela FGA nici
macar nu mai raspund la telefon si
când raspund tot ma amana de pe o
săptămână pe alta nu stiu ce să
mai fac vad că nimeni nu ia
atitudine spuneti dumneavoastră ce
să facem am ajuns la capatul
rabdarilor, chiar va rog să îmi
răspundeți .

danet octavian constantin (Anonim) (30.03.2016 18:30)
Detin un autoturism care a fost avariat 90%intr-un incendiu.Incendiu a fost provocat de centrala termica a unei anexe unde se afla si autoturismul meu.Mentionez incediul a distrus 2 autoturisme precum si anexa.ANEXA nu era asigurata.Pot primii despagubire pt masina avariata 90%???Am rca valabil.MULTUMESC.

Grad Stefan (Anonim) (11.01.2016 14:08)
In urma transmiterii cererii nostre de deschidere a dosarului de dauna inregistrate cu nr. 6620/14.12.2015, pe numele de Grad Stefan, domiciliat in localitatea Repedea, nr. 827 MM reprezentant al Ocolului Silvic Poieni va rugam sa ne comunicati data cand voi fi contactat de catre un inspector de constatare a daunelor, tinand cont de faptul ca am trimis cererea cu confirmare de primire in data de 14.12.2015 si nu am primit nici un raspuns.
Va multumesc pentru buna intelegere.
Cu stima,

Biro diana (Anonim) (18.11.2015 17:26)
Am fost lovita in parcare la supermarket. Cel care m-a
lovit are asigurare la astra. FGA solutioneaza dosarele in
cat timp? Sunt cazuri ca vreun service sa vrea sa repare?
Va rog mult sa imi raspundeti.
Multumesc

Misu (Anonim) (01.09.2015 15:32)
Sfaturile noastre-voastre nu pun punctul pe i.
Daca aveti o polita RCA la Astra ar fi preferabil sa incheiati
un nou contract la un alt asigurator stabil pentru a nu avea
probleme cu pagubitii pe care FGA ii va tine destul de mult
timp cu banii blocati.

Misu (Anonim) (01.09.2015 15:26)
Sfaturile noastre-voastre nu pun punctul pe i.
Daca aveti o polita RCA la Astra ar fi preferabil sa incheiati
un nou contract la un alt asigurator stabil pentru a nu avea
probleme cu pagubitii pe care FGA ii va tine destul de mult
timp cu banii blocati.


DISCLAIMER: Dupa trimiterea comentariului, acesta va fi aprobat de un moderator. Vor fi publicate doar comentariile pertinente, la obiect, legate de continutul prezentat in material. Nu vor fi publicate comentariile care includ cuvinte obscene, atacuri la persoane/ institutii, atacuri si jigniri aduse autorului materialului, injurii aduse celorlalti cititori care au postat un comentariu, anunturi publicitare. Ne rezervam dreptul de a edita sau de a elimina complet orice comentariu care nu corespunde acestor principii. Site-ul 1asig.ro si Media XPRIMM nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Atentie! Campurile "Comentariu" si "E-mail" sunt obligatorii
Nume:
Daca nu sunteti logat, numele dumneavoastra va aparea cu sufixul '(Anonim)'. Pentru a va autentifica, click aici
Daca sunteti logat si nu completati campul nume, va aparea automat numele dumneavoastra cu care v-ati inregistrat pe site
E-mail:

Comentariu:
< 10.000 car.

  Cod de securitate
Introduceti codul din imagine:


ArhivaPAID

OMNIASIG
Copyright 2018-2017 (c) 1asig.ro
powered by Media XPRIMM