1asig.ro
1asig.ro

ASF a autorizat noi numiri la conducerea a trei asiguratori

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, 9 octombrie, noi numiri in cadrul a patru companii de asigurari de pe piata locala.

Astfel, ASF a avizat numirea lui Gerke Anno WITTEVEEN pentru un nou mandat in functia de conducator executiv, inlocuitor al Directorului General la NN Asigurari de Viata. In aceeasi companie a fost autorizat si Derk - Jan BOUKO STOL pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Administratie.

Totodata, Anita - Laura NITULESCU si Andreea Roxana BRANISTE au primit aprobarea pentru un nou mandat in functia de Director General, respectiv Director General Adjunct la societatea EUROLIFE ERB Asigurari de Viata.

Si Epameinondas PAPANIKOLAOU a fost avizat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY Insurance.

In aceeasi sedinta, ASF a mai aprobat:

Modificarile aduse Actului Constitutiv al societatii ERGO Asigurari de Viata S.A. (majorarea capitalului social cu suma de 7.158.723 lei, de la valoarea de 44.477.121 lei la valoarea de 51.635.844 lei);

Modificarile aduse Actului constitutiv al Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L. (nou mandat de administrator);

Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii MAI Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (nou mandat de administrator si modificarea unor articole);

Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Consultant A.A. - Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea denumirii si completarea obiectului de activitate);

Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Iris AG Broker de Asigurare S.R.L. (date de identificare asociati si completarea obiectului de activitate);

Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii D&CA Insurance Broker S.R.L. (numire conducator executiv, completarea unui articol);

Modificarile aduse Actului constitutiv al societatii Asisco Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, noi asociati semnificativi, structura asociatilor, numire administrator, schimbarea denumirii societatii si schimbarea sediului societatii);

Autorizarea extinderii obiectului de activitate al societatii de servicii de investitii financiare IFB Finwest S.A.;

Autorizarea modificarii intervenite in actul constitutiv al societatii SIF Moldova S.A. ca urmare a diminuarii capitalului social;

Avizarea modificarii intervenite in documentele avute in vedere la momentul inregistrarii S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societatii, ca urmare a diminuarii capitalului social;

Emiterea Certificatelor de inregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

ASF este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.