1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF a autorizat noi mandate pentru ...

ASF a autorizat noi mandate pentru conducerea OMNIASIG VIG

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Proiectul de Norma pentru aplicarea Ghidului MAR - Amanarea publicarii informatiilor privilegiate si interactiunile care fac obiectul supravegherii prudentiale, in vederea publicarii pe site-ul A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Notificarea ESMA referitoare la intentia A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului privind scenariile de simulare a situatiilor de criza in temeiul Regulamentului privind FPM (ESMA34-49-446);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 19/2021 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

Autorizare

Autorizarea doamnei Feza TAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Autorizarea domnului Florin DOLEA in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

Autorizarea domnului Adrian Ioan RUS in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF Tradeville S.A.;

Autorizarea doamnei Cristina GANJA in calitate de Director al S.A.I. Globinvest S.A.;

Aprobarea domnului Bogdan Ionut SPETEANU pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Marian-Nicolae IGNAT pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Klaus MUHLEDER pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Harald Josef LONDER pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner MATULA pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Mihai TECAU pentru un nou mandat in functia de membru si Presedinte al Directoratului la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Costinel Silviu STRATNIC pentru un nou mandat in functia de membru si Vicepresedinte al Directoratului la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Madalin ROSU pentru un nou mandat in functia de membru al Directoratului la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner MATULA pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Ionut-Bogdan ZAMFIRESCU pentru un nou mandat in calitate de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Werner MATULA pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Sergiu Cristian MANEA pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea/autorizarea doamnei Anna Natalia GRZELONSKA pentru un nou mandat in calitate de Administrator fara puteri executive, membru al Consiliului de Administratie al NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea solicitarii SAI Certinvest S.A. de avizare/autorizare a Bancii Comerciale Romane S.A. in calitate de depozitar al activelor Fondurilor deschise de investitii Certinvest Obligatiuni si Certinvest Prudent si al activelor Fondurilor Alternative de investitii Certinvest Green si Certinvest Actiuni;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Sometra S.A. Copsa Mica;

Aprobarea prospectului de baza aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj Napoca si emiterea Certificatului care atesta aprobarea Prospectului de baza in vederea notificarii acestuia catre ESMA si Autoritatile competente din Austria, Ungaria si Polonia;

Aplicarea exceptiei de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), in cazul contractelor cu derivate extrabursiere, incheiate intragrup de societatea Woco Pipe Systems Components ROM S.R.L. cu societatile Woco Franz Josef Holding GmbH si Woco Industrietechnik GmbH;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta A.S.F. a actiunilor emise de societatea Aurora S.A. Tg. Frumos, avand in vedere finalizarea procedurii prevazute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aprobarea societatii Ethniki Holdings S. .r.l. ca actionar semnificativ indirect la societatea Garanta Asigurari S.A.;

Aprobarea modificarii adusa art. 16 din Actul constitutiv al Societatii AON Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificarilor aduse articolelor 14.4, 14.5 si 14.6 din Actul constitutiv al societatii D&CA Insurance Broker S.R.L.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea retragerii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de marketing al fondului de pensii administrat privat acordata societatii Brokerpool Broker de Pensii Private S.R.L. si de retragere a avizelor agentilor de marketing persoane fizice ai acesteia.

.