1asig.ro
1asig.ro

ASF a aprobat noi numiri in conducerea a trei brokeri

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, 29 mai a.c., o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

ASF a autorizat numirea doamnei Mariana - Carmen STAN in calitate de administrator al societatii MASTER Insurance Broker de Asigurare.

De asemenea, Lenuta VARVAROI a fost avizata in calitate de administrator al societatii Casa de Lichidari Daune - Broker de Asigurare.

Si Bogdan HREHORCIUCa fost avizat in functia de conducator executiv al societatii DASIG Consulting Broker de Asigurare - Reasigurare.

ASF a mai avizat:

- Modificarea Actului constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A. de la 135.646.710 lei la 135.642.430 lei.
- Avizarea modificarii intervenite in documentele avute in vedere la momentul inregistrarii Fondului Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societatii.
- Autorizarea modificarilor intervenite in prospectele de emisiune ale FDI Raiffeisen Conservator RON, FDI Raiffeisen Moderat RON, FDI Raiffeisen Moderat EURO, administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., ca urmare a conversiei valorii unitatilor de fond apartinand Clasei Premium (A) a acestor organisme de plasament colectiv in valori mobiliare.
- Retragerea de la tranzactionare si radierea din evidenta A.S.F. a actiunilor emise de societatea Aviatia Utilitara Bucuresti S.A.

ASF este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.