1asig.ro

ASF: Stabilitatea sistemului financiar nebancar se mentine robusta, fara riscuri sistemice semnificative

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat primul raport privind stabilitatea financiara a pietelor pe care le reglementeaza si supravegheaza (piata asigurarilor, piata de capital si piata pensiilor private).

PROMO


Documentul prezinta, in capitole distincte, situatia actuala a celor trei piete, din perspectiva stabilitatii financiare, asa cum aceasta reiese din interpretarea si analiza indicatorilor raportati de entitatile supravegheate de ASF, aferenti datei de referinta de 31 martie 2019, si a celor mai recente date si informatii disponibile cu privire la evolutia pietelor financiare.

Imaginea de ansamblu, ce rezulta din informatiile si analizele prezentate in raport, evidentiaza o situatie pozitiva si evolutii stationare din perspectiva stabilitatii financiare a pietelor supravegheate de ASF. La finele trimestrului I al anului 2019, stabilitatea sistemului financiar nebancar se mentine robusta, fara riscuri sistemice semnificative.

"Raportul, elaborat de specialistii din cadrul ASF si aprobat de Consiliul Autoritatii, este primul nostru demers de acest fel si reprezinta o lucrare de anvergura, o radiografie ampla a unei parti fundamentale din activitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara", a declarat Leonardo BADEA, Presedintele ASF.

Analiza stabilitatii sectoarelor financiare reglementate si supravegheate de catre ASF este necesara nu doar prin prisma modului in care sunt transpuse si respectate reglementarile europene specifice, ci si datorita faptului ca aceste sectoare pot reprezenta canale de transmisie ale socurilor externe catre alte componente ale sistemului financiar, precizeaza ASF

Pietele financiare in general si mai ales cele trei sectoare supravegheate de ASF (datorita complexitatii si diversitatii ridicate) fac in permanenta obiectul unor modificari legislative si al unor actiuni la nivel local, dar si armonizat, la nivel european, orientate catre consolidarea stabilitatii si imbunatatirea mecanismelor de functionare a acestora in beneficiul participantilor si consumatorilor.

STABILITATEA PIETEI ASIGURARILOR


Pe parcursul trimestrului I 2019, piata asigurarilor nu a cunoscut fluctuatii semnificative ale parametrilor ce vizeaza stabilitatea financiara si evolutia riscurilor specifice. S-a putut observa o tendinta de crestere a pietei din perspectiva primelor brute subscrise, pentru majoritatea claselor principale de activitate, iar pe ansamblu, structura pietei a ramas dominata categoric de asigurarile generale si, in special, de asigurarile auto. Gradul de concentrare (pe clase de asigurare, dar si pentru societatile de asigurare) si gradul de intermediere au ramas la niveluri ridicate, noteaza ASF in raport.

De asemenea, la nivelul pietei, rata combinata (indicator al costurilor si al riscului privind profitabilitatea) s-a mentinut la nivel ridicat, dar nu a afectat nivelurile solvabilitatii si lichiditatii care se mentin in continuare intr-o zona confortabila in raport cu cerintele legale.

Grad de diversificare a pietei


Piata asigurarilor din Romania a avut o evolutie pozitiva in trimestrul I 2019, cu o crestere de 7,4% a primelor brute subscrise pentru ambele categorii de asigurari, generale si de viata, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Volumul de prime brute subscrise s-a situat la 31 martie 2019 la 2,71 miliarde lei, dintre care 79% (aproximativ 2,14 miliarde lei) reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale.

Spre deosebire de piata europeana de asigurari, in care segmentul asigurarilor de viata este mai bine reprezentat, in Romania, acesta detine in continuare o pondere de doar 21% din primele brute subscrise, piata fiind dominata de asigurarile generale, respectiv cele auto.

Cu toate acestea, se remarca tendinta de consolidare a segmentului de asigurari de viata ce a inregistrat o crestere semnificativa si pe parcursul trimestrului I 2019 (8,75% fata de aceeasi perioada a anului anterior), iar comparativ cu perioada 2014 - 2016 se observa cresterea ponderii asigurarilor de viata in volumul total de prime brute subscrise.Pe clase de asigurari generale se constata concentrarea activitatii de asigurare din Romania, ca urmare a faptului ca se mentine un interes crescut pentru asigurarile auto (clasele A3 si A10) si in trimestrul I 2019. Comparativ cu trimestrul I 2016, cand ponderea segmentului de asigurari auto detinea cea mai mare valoare din perioada analizata, se observa o scadere usoara a acestei ponderi pe parcursul ultimilor doi ani (trimestrul I 2018 - 2019).

O alta schimbare a tendintelor pe piata asigurarilor se constata prin cresterea ponderii asigurarilor de sanatate atat in ceea ce priveste volumul de prime brute subscrise pentru asigurarile generale, cat si pentru asigurarile de viata, ceea ce arata o crestere a gradului de diversificare pe piata asigurarilor din Romania. Companiile de asigurari au raportat, in primele trei luni din 2019, prime brute subscrise din asigurarile de sanatate in valoare totala de 93,13 milioane de lei, in crestere cu 20% fata de perioada similara a anului anterior, cand valoarea primelor brute subscrise insuma 77,87 milioane de lei.

Profitabilitate si costuri


La nivelul intregii piete de asigurari, rezultatul net al activitatii din anul 2018 a fost unul pozitiv, profitul net total avand valoarea de 37.517.938 lei. Acesta este compus din valoarea profitului net, cumulat la nivelul intregii piete de 386.149.077 lei (in scadere cu 23% fata de anul 2017) si diminuat cu pierderea neta, cumulata la nivelul intregii piete, care a fost in valoare de 348.631.139 lei (in crestere cu 296.616.923 lei fata de anul 2017).

Se constata, asadar, o diminuare la nivelul pietei a indicatorilor de profitabilitate raportati de asiguratori, in contextul cresterii in anul 2018 a indemnizatiilor brute platite aferente daunelor avizate si a stagnarii primelor brute subscrise.Rata combinata a daunei este un alt indicator important al profitabilitatii societatilor de asigurare, din perspectiva costurilor totale pe care acestea le au pentru administrarea politelor (costuri aferente daunelor + cheltuieli de distributie si administrative). O rata combinata a daunei supraunitara indica pierderi pentru asiguratori (costuri cumulate ce depasesc primele brute incasate aferente politelor vandute).

Rata combinata a daunei calculata pe date cumulate pentru toate clasele de asigurari generale s-a situat in trimestrul I 2019 la o valoare de 110,6%, in crestere comparativ cu indicatorul aferent aceleiasi perioade din anul precedent ce inregistra o valoare usor sub nivelul de 100% (99%).

Asadar, si din perspectiva acestui indicator se constata o deteriorare a situatiei profitabilitatii la nivelul pietei locale de asigurari.

In figura de mai jos sunt prezentate ratele calculate pe date cumulate pentru clasele A3 (CASCO), A8 (incendiu si calamitati natural) si A10 (RCA si CMR), principalele clase de asigurari generale, care impreuna au o pondere semnificativa in total piata.Intermediari pe piata asigurarilor


La sfarsitul trimestrului I al anului 2019, 340 de companii de brokeraj figurau inregistrate in evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, in scadere (de la 369 de brokeri) fata de aceeasi perioada a anului precedent, din care 296 erau societati active (fata de 304).

Valoarea primelor intermediate de companiile de brokeraj s-a situat in trimestrul I 2019 la o valoare de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 8,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018. Cresterea a avut loc pe fondul aprecierii volumului de prime intermediate atat pentru activitatea de asigurari generale (+8,47%), cat si pentru segmentul asigurarilor de viata (+6,37%).Gradul ridicat de intermediere pe piata asigurarilor generale reprezinta o particularitate a pietei locale ce vine in contrast cu situatia din majoritatea statelor europene, unde ponderea vanzarilor prin brokeri de asigurare este mai redusa, iar cota vanzarilor directe (prin reteaua proprie de agenti sau prin mediul online) este mai semnificativa.

Ca efect al cresterii gradului de intermediere si a primelor brute subscrise, veniturile din activitatea de intermediere obtinute de brokerii de asigurare in primul trimestru al anului 2019 au inregistrat o crestere procentuala de 15,93% fata de aceeasi perioada a anului 2018.

Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere in volumul de prime intermediate la nivelul pietei de brokeraj a fost de 17,68% (comision mediu), pe segmentul asigurarilor generale acesta fiind de 16,62%. Comparand cu aceeasi perioada de referinta din anul 2018, constatam o crestere a comisioanelor in piata de peste 1 punct procentual, respectiv de la 16,53%.

Potentiale riscuri si vulnerabilitati pe piata asigurarilor


Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, se arata in raportul ASF.

Din perspectiva expunerii pe clase, piata asigurarilor din Romania se caracterizeaza printr-un grad ridicat de concentrare atat pentru segmentul asigurarilor generale (se observa dominanta asigurarilor auto in piata locala), cat si in ceea ce priveste activitatea de asigurari de viata.

Dependenta pietei locale de asigurarile auto a adus pierderi societatilor de asigurare de-a lungul timpului. Se constata inregistrarea unor rate combinate ale daunei supraunitare pentru clasele A10 (RCA si CMR) si A3 (CASCO) in trimestrul I aferent perioadei 2018 - 2019, ceea ce indica pierderi pentru unele societati pe aceste categorii de asigurari. De asemenea, indemnizatiile brute platite pentru aceste clase de asigurare au o valoare de 1,19 miliarde lei in trimestrul I 2019, reprezentand 88% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale, respectiv 76% din volumul total de indemnizatii brute platite la nivelul intregii piete. Despagubirile brute platite pentru clasele de asigurare auto au o valoare ridicata si ca pondere in totalul primelor brute subscrise pentru aceste asigurari, adica reprezinta cumulat circa 77% din primele brute subscrise pentru cele doua categorii de asigurari (clasele A10 si A3).

In acest sens, in vederea diminuarii dependentei pietei asigurarilor de asigurarile auto, ASF a derulat o serie de programe de educatie financiara in scopul diversificarii interesului consumatorilor romani pentru o varietate mai larga de produse si servicii de asigurare. Programele de educatie financiara au vizat cresterea gradului de incluziune financiara, o mai buna intelegere de catre consumatori a produselor de asigurare existente pe piata, precum si cresterea increderii consumatorilor.

Pentru diversificarea pietei asigurarilor si dezvoltarea si a altor segmente de asigurare in vederea reducerii dependentei pietei de asigurarile auto, la nivelul ASF au fost, de asemenea, constituite grupuri de lucru ce vizeaza dezvoltarea pietelor asigurarilor agricole si de sanatate.

Pentru asigurarile de sanatate au fost propuse o serie de masuri incepand cu anul 2016 (inclusiv clarificari tehnice privind aplicarea deductibilitatilor fiscale pentru politele de asigurari private de sanatate). Astfel ca o analiza mai detaliata a evolutiei acestei piete arata o crestere a volumului de

prime brute subscrise pentru asigurarile de sanatate de la o pondere de 0,75% in trimestrul I 2015

pana la o pondere de 2,92% in trimestrul I 2019 pentru asigurarile de sanatate asimilabile asigurarilor generale in totalul primelor brute subscrise pentru intreaga activitatea de asigurari generale, respectiv de la 2% in trimestrul I 2015 pana la 5,3% in trimestrul I 2019 pentru cele asimilabile asigurarilor de viata in total prime brute subscrise la nivelul pietei de asigurari de viata.

Din aceasta perspectiva, se remarca o tendinta de diversificare a interesului consumatorilor pentru produse de asigurari de sanatate, ceea ce conduce implicit la dezvoltarea acestor segmente de asigurare. Pe termen lung, dezvoltarea pietei asigurarilor de sanatate poate determina imbunatatirea profitabilitatii societatilor de asigurare prin reducerea dependentei de asigurarile ce aduc pierderi mai mari, ceea ce conduce la asigurarea stabilitatii financiare a intregii piete a asigurarilor din Romania, precizeaza ASF.

Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare poate fi consultat AICI.

Sursa foto: ASF

966 accesari