1asig.ro

ASF: Numarul petitiilor de pe piata asigurarilor reprezinta 1% din daunele avizate. Ce au reclamat consumatorii?

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit, in primul semestru al anului 2019, un numar de 10.133 petitii. Dintre acestea, 93,13% reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 5,70% sunt petitii privind piata pensiilor private, iar 1,17% sunt petitii referitoare la piata instrumentelor si investitiilor financiare.

PROMO


ASF a efectuat, totodata, o analiza a trei indicatori specifici activitatii de protectie a consumatorilor pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, care evidentiaza pozitia fiecarei entitati supravegheate si/sau reglementate de catre Autoritate in raport cu nivelul de referinta al pietei, pe baza numarului petitiilor inregistrate la ASF.

Acest demers are ca principale obiective promovarea transparentei, accesibilitatea si echitatea pentru consumatorii de produse financiare nebancare si evaluarea corecta a informatiilor rezultate din activitatea de solutionare a petitiilor.

Petitii inregistrate pe piata asigurarilor - reasigurarilor

In primele sase luni ale anului 2019, ASF a inregistrat in total 9.437 petitii. Au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 7.748 petitii transmise de catre asigurati/pagubiti, petitii care intra in sfera de competenta a ASF. Celelalte petitii (1.689) au fost clasate sau conexate, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor si cu procedurile interne ale ASF.

Din analiza datelor raportate de catre societatile de asigurare, a fost constatat faptul ca cele 7.748 petitii analizate si solutionate in mod unic pe petent reprezinta 1% din numarul total al dosarelor de daune avizate de catre asiguratori in semestrul I al anului 2019 si 0,05% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la 30 iunie 2019.

In functie de calitatea juridica a persoanei reclamante, se constata ca 65,20% din numarul total al petitiilor au fost transmise de catre persoane fizice, iar 34,80% au fost transmise de catre persoane juridice.

Ce au reclamat petentii: in primele sase luni ale acestui an, 78,30% dintre petenti au reclamat nerespectarea prevederilor legislatiei in domeniu si a normelor ASF, respectiv a conditiilor contractuale in cazul asigurarilor facultative. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti (14,87%), respectiv solicitari de informatii despre sistemul bonus-malus (2,53%).Structura petitiilor in functie de clasa de asigurare

In semestrul I al anului 2019, cea mai mare pondere o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 7.658, reprezentand 98,84% din numarul total al petitiilor inregistrate la A.S.F. pentru piata asigurarilor - reasigurarilor. In cadrul categoriei asigurarilor generale ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pentru clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, cu un numar de 7.174 petitii (92,59%), in crestere cu 134,98% fata de numarul petitiilor inregistrate pe aceasta clasa in semestrul I al anului 2018.

Pentru clasa asigurarilor facultative CASCO, in semestrul I al anului 2019 s-au inregistrat 192 petitii, in crestere cu 7,87% fata de semestrul I al anului 2018, in timp ce pentru clasa asigurarilor de incendii si alte daune la proprietati s-au inregistrat 171 petitii, in crestere cu 1,79% fata de numarul petitiilor inregistrate pentru aceeasi clasa de asigurare in semestrul I al anului 2018. Pentru clasa asigurarilor de viata au fost inregistrate 90 petitii (1,16%), in scadere cu 8,16% fata de numarul petitiilor inregistrate in semestrul I al anului 2018.


Modalitatea de finalizare a petitiilor: ponderea numarului petitiilor solutionate in favoarea petentilor in numarul total al petitiilor unice, analizate in semestrul I al anului 2019, a fost de 58,45%. Dintre acestea, 67,87% au fost finalizate prin plata, solicitarile avand legitimitate si cadru legal de solutionare. Restul petitiilor au avut ca obiect solicitari de natura procedurala, necuantificabile material (deschidere dosar de dauna, reconstatare, transmitere accept de plata catre unitati service etc.).

Au fost solutionate nefavorabil sau constatate ca fiind neintemeiate 41,55% petitii, reprezentand spete asupra carora ASF nu are capacitatea de interventie in aplicarea legislatiei actuale si/sau pentru care ASF nu poate solicita asiguratorilor plata pretentiilor de despagubire formulate.

Structura petitiilor in functie de entitatea reclamata: repartitia numarului de petitii unice inregistrate la ASF in semestrul I al anului 2019, pe tipuri de entitati reclamate, evidentiaza urmatoarele:
 • 95,39% din numarul petitiilor unice au fost indreptate impotriva societatilor de asigurare autorizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • 0,85% din numarul petitiilor unice au fost indreptate impotriva asiguratorilor/intermediarilor din Spatiul Economic European care desfasoara activitate de asigurare in Romania in baza principiului liberei circulatii a serviciilor, respectiv in baza dreptului de stabilire;
 • 0,32% din numarul petitiilor unice au fost inregistrate impotriva intermediarilor principali autorizati de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • 0,38% din numarul petitiilor unice sunt petitii indreptate impotriva Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, respectiv a Fondului de Garantare a Asiguratilor;
 • 3,06% din numarul petitiilor unice sunt solicitari diverse.
Din analiza petitiilor unice rezulta ca societatea de asigurare cu cel mai mare numar de petitii analizate in mod unic pe petent, in semestrul I al anului 2019, este EUROINS Romania.

Astfel, analiza petitiilor inregistrate la A.S.F. in semestrul I al anului 2019 pentru societatile de asigurare cu cele mai multe petitii evidentiaza urmatoarele:
- societatea de asigurare cu cel mai mare numar de petitii analizate in mod unic pe petent in semestrul I al anului 2019 este EUROINS Romania S.A., cu 3.747 petitii (48,36% din numarul total de petitii), in crestere cu 398,27% fata de semestrul I al anului 2018;
- trei societati de asigurare au inregistrat scaderi procentuale ale petitiilor, in semestrul I al anului 2019 fata de semestrul I al anului 2018, si anume: ASIROM VIG S.A. (-51,26%), UNIQA Asigurari S.A. (-14,47%) si GENERALI Romania S.A. (-3,74%);
- celelalte societati de asigurare analizate au inregistrat crestere procentuala a numarului de petitii;
- doua societati de asigurare cumuleaza 76,06% din numarul petitiilor: EUROINS S.A. (48,36%) si CITY Insurance S.A. (27,70%);
- din activitatea de instrumentare si solutionare a petitiilor aferente clasei asigurarilor obligatorii auto RCA au fost identificate zece tipuri de deficiente. Dintre acestea pot fi evidentiate in principal urmatoarele:
 • depasirea termenului de plata a despagubirilor aferente dosarelor de dauna deschise in baza contractelor RCA;
 • neinformarea in termen a persoanei pagubite cu privire la valoarea maxima de despagubire;
 • depasirea termenului pentru efectuarea constatarilor / reconstatarilor;
 • depasirea termenului de comunicare a notificarii de respingere de la plata;
 • neplata penalitatilor de intarziere odata cu plata despagubirii;
 • diminuarea cuantumului despagubirii solicitate prin neacceptarea tarifului oramanopera practicat de unitatea reparatoare auto si inscris in documentele de reparatie, respectiv a tarifului de inchiriere practicat de entitatea autorizata si inscris in documentele justificative emise.

Petitii inregistrate pe piata pensiilor private

In semestrul I al anului 2019, pentru piata pensiilor private s-au inregistrat in total 578 petitii, fiind instrumentate/solutionate in mod unic pe petent 545 petitii. Celelalte petitii (33) au fost clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 si procedurilor interne ale ASF.

Din totalul petitiilor unice solutionate, 86,06% s-au referit la Pilonul II, in timp ce petitiile transmise de catre participantii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezinta 1,10% din total. Diferenta, de 12,84%, reprezinta petitii pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost solutionate in favoarea petentilor 97,80% dintre petitii - la acestea s-au putut determina solutii favorabile, intemeiate legal, 12 petitii fiind solutionate nefavorabil sau constatate ca fiind neintemeiate.

Petitii inregistrate pe piata instrumentelor si investitiilor financiare

In semestrul I al anului 2019, pentru piata instrumentelor si investitiilor financiare, s-au primit in total 118 petitii, fiind solutionate in mod unic pe petent 76 petitii. Celelalte 42 petitii au fost clasate sau conexate, in conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 si cu procedurile interne ale ASF.

Din analiza petitiilor rezulta ca repartitia petitiilor unice pe tipuri de entitati reclamate arata ca 25% au fost petitii transmise pentru emitenti, 18,42% fiind petitii inregistrate pentru entitati neautorizate. Au fost finalizate in favoarea petentilor 85,53% dintre petitii - la acestea s-au putut determina solutii favorabile, intemeiate legal, iar 14,47% au fost solutionate nefavorabil sau constatate ca fiind neintemeiate.

1.177 accesari
Sondaj

Cum vi se par masurile luate pana acum de asiguratori si brokeri in contextul COVID-19?

- Foarte eficiente
- Eficiente, insa mai pot fi imbunatatite
- Insuficiente, este nevoie de mai mult


PROMO